Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2022

11-15 iulie

Înscrierea candidaţilor

18 iulie

Afişarea rezultatelor iniţiale

19-20 iulie

Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor

19-22 iulie

Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire

23 iulie

Redistribuirea locurilor neocupate

24 iulie

Afișarea rezultatelor după redistribuire

25-26 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuire

28 iulie

Afişarea rezultatelor finale