Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-16 iulie

Înscrierea candidaţilor

19 iulie

Afişarea rezultatelor iniţiale

20-21 iulie

Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor

20-23 iulie

Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire

24 iulie

Redistribuirea locurilor neocupate

25 iulie

Afișarea rezultatelor după redistribuire

26-27 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuire

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale