Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

6-8 septembrie

Înscrierea candidaţilor on-line

9 septembrie

Test de admitere

10 septembrie

Afișarea rezultatelor

10-13 septembrie

Depunerea contestaţiilor și afișarea rezultatelor după contestații

13-14 septembrie

Confirmarea, glisarea și redistribuirea locurilor (depunerea documentelor originale)

15 septembrie

Afişarea rezultatelor finale