Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2022

Non-pandemie

12-14 septembrie

Înscrierea candidaţilor on-line

15 septembrie

Test de admitere

16 septembrie

Afișarea rezultatelor

16-19 septembrie

Depunerea contestaţiilor și afișarea rezultatelor după contestații

19-20 septembrie

Confirmarea, glisarea și redistribuirea locurilor on-line

19-20 septembrie

Depunerea documentelor originale on-site

21 septembrie

Afişarea rezultatelor finale

Pandemie

12-14 septembrie

Înscrierea candidaţilor on-line

15 septembrie

Afișarea listelor cu candidați înscriși

15-18 septembrie

Depunerea contestațiilor

19 septembrie

Afișarea rezultatelor inițiale

19-20 septembrie

Confirmări, glisări, redistribuiri

19-20 septembrie

Depunerea documentelor originale on-site

21 septembrie

Afișarea rezultatelor finale