Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-19 iulie

Înscrierea candidaţilor on-line

20 iulie

Test de admitere

21 iulie

Afișarea rezultatelor

21-22 iulie

Depunerea contestaţiilor și afișarea rezultatelor după contestații

23-28 iulie

Confirmarea, glisarea și redistribuirea locurilor (depunerea documentelor originale)

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale