Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2022

Non-pandemie

11-14 iulie

Înscrierea candidaţilor

17-18 iulie

Susținere probă lingvistică

20 iulie

Afişarea rezultatelor la proba lingvistică

20-21 iulie

Contestații

22 iulie

Afișarea rezultatelor inițiale

23-25 iulie

Confirmarea locurilor

28 iulie

Afişarea rezultatelor finale

Pandemie

11-17 iulie

Înscrierea candidaţilor

20 iulie

Verificarea datelor introduse

20-21 iulie

Contestații

22 iulie

Afișarea rezultatelor inițiale

23-25 iulie

Confirmarea locurilor

28 iulie

Afişarea rezultatelor finale