Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2022

12-13 septembrie

Înscrierea candidaţilor

14 septembrie

Proba scrisă

16 septembrie

Afişarea rezultatelor inițiale

17 septembrie

Depunerea contestaţiilor

19-21 septembrie

Soluționarea contestațiilor, confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate

22 septembrie

Afişarea rezultatelor finale