Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

6-8 septembrie

Înscrierea candidaţilor

9 septembrie

Proba scrisă

10 septembrie

Afişarea rezultatelor inițiale

13 septembrie

Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora

13-15 septembrie

Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate

15 septembrie

Afişarea rezultatelor finale