Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2022

11-15 iulie

Înscrierea candidaţilor

18 iulie

Proba scrisă

20 iulie

Afişarea rezultatelor inițiale

21 iulie

Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora

21-23 și 25-26 iulie

Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate

28 iulie

Afişarea rezultatelor finale