Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-17 iulie

Înscrierea candidaţilor

19 iulie

Proba scrisă

20 iulie

Afişarea rezultatelor inițiale

21 iulie

Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora

21-24 și 26 iulie

Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate

27 iulie

Afişarea rezultatelor finale