Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

6-9 septembrie

Înscrierea candidaţilor

10 septembrie

Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

11 septembrie

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

12-13 septembrie

Confirmarea locurilor

13 septembrie

Redistribuirea locurilor rămase neocuopate

14 septembrie

Confirmarea locurilor după redistribuire

15 septembrie

Afișarea rezultatelor finale