Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2022

12-15 septembrie

Înscrierea candidaţilor

16 septembrie

Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

17 septembrie

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

19-20 septembrie

Confirmarea locurilor

21 septembrie

Redistribuirea locurilor rămase neocuopate

22 septembrie

Confirmarea locurilor după redistribuire

22 septembrie

Afișarea rezultatelor finale