Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2022

11-22 iulie

Înscrierea candidaţilor

23 iulie

Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

25 iulie

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

26-27 iulie

Confirmarea locurilor

27 iulie

Redistribuirea locurilor rămase neocuopate

28 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuire

28 iulie

Afișarea rezultatelor finale