Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-23 iulie

Înscrierea candidaţilor

24 iulie

Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

26 iulie

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

27-28 iulie

Confirmarea locurilor

29 iulie

Redistribuirea locurilor rămase neocuopate

29 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuire

30 iulie

Afișarea rezultatelor finale