Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2022

11-17 iulie

Înscrierea candidaţilor

19 iulie

Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi a rezultatelor inițiale

20-26 iulie

Confirmarea locurilor

28 iulie

Afișarea rezultatelor finale