Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-20 iulie

Înscrierea candidaţilor on-line

22 iulie

Afişarea rezultatelor inițiale

23-26 iulie

Confirmarea locurilor

27 iulie

Redistribuirea și afișarea rezultatelor

28 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuire

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale