Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

6-8 septembrie

Înscrierea candidaţilor

9 septembrie

Afișarea rezultatelor inițiale

9-10 septembrie

Confirmarea locurilor

13 septembrie

Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor
Glisări şi redistribuiri

14 septembrie

Confirmarea locurilor în urma glisărilor

15 septembrie

Afişarea rezultatelor finale