Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-17 și 19 iulie

Înscrierea candidaţilor

20 iulie

Afișarea rezultatelor inițiale

20-24 iulie

Confirmarea locurilor

26 iulie

Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor
Glisări şi redistribuiri

27-28 iulie

Confirmarea locurilor în urma glisărilor

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale