Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

           

6-8 septembrie

Înscrierea candidaţilor

8 septembrie

Afişarea listei cu candidaţii înscrişi

8 septembrie

Afişarea rezultatelor inițiale

9 septembrie

Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni etc.)

9 septembrie

Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere

9 septembrie

Prelucrarea datelor și comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor

10-11 și 13 septembrie

Confirmarea locurilor

15 septembrie

Afişarea rezultatelor finale