Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-16 iulie

Înscrierea candidaţilor

16 iulie

Afişarea listei cu candidaţii înscrişi

16 iulie

Afișarea rezultatelor la proba de admitere

17 iulie

Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni etc.)

19 iulie

Înregistrarea și soluționarea contestațiilor

19 iulie

Prelucrarea datelor și comunicarea rezultatelor

20-23 iulie

Confirmarea locurilor

24 iulie

Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor

26-27 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuire

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale