Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2021

6-7 septembrie

Înscrierea candidaţilor on-line

7 septembrie

Afișarea listei candidaților înscriși

9 septembrie

Proba scrisă

10 septembrie

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor on-line

11 septembrie

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor inițiale

11-13 septembrie

Confirmarea locurilor (etapa I)

13 septembrie

Afișarea rezultatelor după etapa I

14 septembrie

Confirmarea locurilor (etapa a II-a)

14 septembrie

Afișarea rezultatelor finale