Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2022

                     

12-13 septembrie

Înscrierea candidaţilor on-line

13 septembrie

Afișarea listei candidaților înscriși

15 septembrie

Proba scrisă

16-17 septembrie

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor on-line

17-18 septembrie

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor inițiale

18-20 septembrie

Confirmarea locurilor (etapa I)

20 septembrie

Afișarea rezultatelor după etapa I

20-21 septembrie

Confirmarea locurilor (etapa a II-a)

22 septembrie

Afișarea rezultatelor finale

Facultatea organizează admitere pentru această sesiune doar în cazul neocupării locurilor după sesiunea iulie 2022.