Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie

Facultatea nu organizează admitere pentru această sesiune, dacă se vor ocupa majoritatea locurilor scoase la concurs în sesiunea din iulie 2019.