Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-16 iulie

Înscrierea candidaţilor on-line

18 iulie

Afișarea listei candidaților înscriși

19 iulie

Proba scrisă

20 iulie

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor on-line

21 iulie

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor inițiale

22-24 iulie

Confirmarea locurilor (etapa I)

25 iulie

Afișarea rezultatelor după etapa I

26-27 iulie

Confirmarea locurilor (etapa a II-a)

27 iulie

Afișarea rezultatelor după etapa a II-a

28-29 iulie

Confirmarea locurilor (etapa a III-a)

29 iulie

Afișarea rezultatelor finale