Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2022

11-15 iulie

Înscrierea candidaţilor on-line

16 iulie

Afișarea listei candidaților înscriși

19 iulie

Proba scrisă

20-21 iulie

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor on-line

21-22 iulie

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor inițiale

22-25 iulie

Confirmarea locurilor (etapa I)

25 iulie

Afișarea rezultatelor după etapa I

25-26 iulie

Confirmarea locurilor (etapa a II-a)

26 iulie

Afișarea rezultatelor după etapa a II-a

26-27 iulie

Confirmarea locurilor (etapa a III-a)

28 iulie

Afișarea rezultatelor finale