Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2021

12-20 iulie

Înscrierea candidaţilor

21 iulie

Test de admitere și afișarea rezultatelor

21-22 iulie

Depunerea și rezolvarea contestațiilor

22 iulie

Afișarea rezultatelor după contestații

22-26 iulie

Confirmare a locurilor (etapa I)

26 iulie

Afişarea rezultatelor după etapa I

27-28 iulie

Confirmare a locurilor (etapa a II-a)

28 iulie

Afişarea rezultatelor după etapa a II-a

29 iulie

Afişarea rezultatelor finale