Facultatea de Business

Contact

Facultatea de Business oferă studenților două programe de nivel licență predate atât în limba română cât și în limba engleză: Administrarea Afacerilor și Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, precum și patru programe de masterat Administrarea Afacerilor, International Business Administration, Management Hotelier și Business Administration in International Hospitality and Tourism.

Toate programele facultății sunt concepute cu o abordare unică şi inovatoare de învăţare, care s-a dovedit că poate pregăti oameni de afaceri cu spirit antreprenorial dezvoltat şi cu abilitatea de a concura la un nivel înalt de performanţă într-un mediu de business aflat sub presiunea schimbărilor rapide.

Facultatea și-a asumat obiectivul studenţilor săi: reuşita lor este şi a facultății. De aceea, fiecare program de studii, fiecare acţiune din cadrul Facultăţii de Business este gândită pentru a conduce spre ceea ce studenţii caută: să aibă aceleaşi oportunităţi de studiu ca în cele mai bune facultăţi de profil la nivel internaţional, să li se ofere ocazia de a obţine cunoştinţele şi abilităţile care să îi facă respectaţi şi apreciaţi în ţară şi în străinătate.

Facultatea de Business a devenit în timp, prin excelenţă în procesul de învăţare şi dezvoltare, o facultate de afaceri puternică la nivel regional, cu conexiuni în mediul de afaceri local şi internaţional. Acesta este motivul pentru care multe întreprinderi de top încearcă să îşi selecteze viitorii angajaţi direct de pe băncile facultăţii noastre. Este, de asemenea, motivul pentru care şcoli de business din întreaga lume aleg să încheie parteneriate şi să creeze programe de tip dublă diplomă cu noi: avem peste 70 de universităţi partenere ale Facultăţii de Business. • Adresa: Str. Horea nr. 7, RO-400174, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 599170
 • Fax: +40 264 590110
 • E-mail : admitere@tbs.ubbcluj.ro
 • Web : tbs.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul: Administrarea Afacerilor

 1. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și engleză și (învățământ la distanță, 3 ani) în limba română
 2. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR LA BISTRIȚA, (3 ani, cu frecvență) în limba română
 3. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN SERVICII DE OSPITALITATE, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și engleză şi (învăţământ la distanţă, 3 ani) în limba română

Criterii de selecţie:

 • Candidații care optează pentru specializările în limba română vor depune la dosarul de concurs un eseu redactat în limba română, care va fi notat cu Admis/Respins.
 • Candidații care optează pentru specializările în limba engleză vor depune la dosarul de concurs un eseu redactat în limba engleză, care va fi notat cu Admis/Respins.

Modalitatea de calcul a mediei de admitere:

 • 100% media examenului de bacalaureat pentru candidații care :
  • nu au participat la Concursul de Cunoștințe
  • nu doresc să se ia în calcul nota obținută la concurs

Pentru participanții la Concursul de Cunoștințe (Matematică sau Economie):

 • 100% nota concursului de cunoștințe, doar dacă această notă este cel puțin egală cu 9,00.
 • 70% media obținută la examenul de bacalaureat + 30% nota concursului de cunoștințe dacă nota obținută la concursul de cunoștințe este cel puțin egală cu 6,00.

Pentru participanții la concursul cu titlul “Doing Business in Romania”, media de admitere se calculează după cum urmează:

 • Media examenului de bacalaureat + 0,25 puncte dacă candidatul a obținut o notă la concurs între 9,00 și 10,00
 • Media examenului de bacalaureat + 0,15 puncte dacă candidatul a obținut o notă la concurs între 8,00 și 9,00
 • Media examenului de bacalaureat + 0,10 puncte dacă candidatul a obținut o notă la concurs între 7,00 și  8,00
 • Concursul de cunoștințe se va desfășura în data de 13 aprilie 2019, la sediul facultății, candidații susținând, la alegere, un test din Economie sau Matematică. Facultatea va afișa pe site bibliografia necesară pregătirii pentru concurs.
 • Candidații care doresc să se înscrie la concursul de cunoștințe pot participa la programul de pregătire în vederea susținerii probei, în data de 6 aprilie 2019, la sediul facultății de pe str. Horea nr. 7.
 • Calendarul pregătirilor va fi afișat pe site-ul: www.tbs.ubbcluj.ro

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID

Administrarea Afacerilor, limba de predare română, licenţă – IF, ID

30

30

Administrarea Afacerilor, limba de predare engleză, licenţă – IF

30

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare română, licenţă – IF, ID

30

30

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare engleză, licenţă – IF

30

-

Administrarea Afacerilor – Extensia Bistrița, limba de predare română,  licență – IF

30

-

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID

Administrarea Afacerilor, limba de predare română, licenţă – IF, ID

120

120

Administrarea Afacerilor, limba de predare engleză, licenţă – IF

120

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare română, licenţă – IF, ID

120

120

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare engleză, licenţă – IF

120

-

Administrarea Afacerilor – Extensia Bistrița, limba de predare română,  licență – IF

120

-