Facultatea de Biologie şi Geologie

Contact

Facultatea de Biologie și Geologie este una dintre cele mai cunoscute şi apreciate facultăţi de profil din România. În prezent, circa 1000 de studenţi sunt înscrişi la specializările (nivel licenţă) de Biologie, Biochimie, Biotehnologii Industriale, Ecologie şi Protecţia Mediului, Geologie şi Inginerie Geologică, precum şi la cele cinci specializări de masterat. Facultatea este organizată în patru departamente (Departamentul de Biologie Moleculară şi Biotehnologii, Departamentul de Taxonomie şi Ecologie, Departamentul de Geologie şi Departamentul Liniei Maghiare) şi două şcoli Doctorale (Biologie Integrativă şi Geologie).

În cadrul facultăţii există şi o linie de studiu maghiară cu specilaizările Biologie, Ecologie şi protecţia mediului, Geologie (nivel licenţă), precum şi două specializări de master.

  • Adresa: Str. Gheorghe Bilaşcu nr.44, RO-400015, Cluj-Napoca
  • Tel.: +40 264 405300, int. 5334
  • Tel.: +40 264 431858
  • Fax: +40 264 431858
  • E-mail: bioge@ubbcluj.ro
  • Web: bioge.ubbcluj.ro

Specializări