Facultatea de Biologie şi Geologie

Contact

Facultatea de Biologie și Geologie este una dintre cele mai cunoscute şi apreciate facultăţi de profil din România. În prezent, circa 1000 de studenţi sunt înscrişi la specializările (nivel licenţă) de Biologie, Biochimie, Biotehnologii Industriale, Ecologie şi Protecţia Mediului, Geologie şi Inginerie Geologică, precum şi la cele cinci specializări de masterat. Facultatea este organizată în patru departamente (Departamentul de Biologie Moleculară şi Biotehnologii, Departamentul de Taxonomie şi Ecologie, Departamentul de Geologie şi Departamentul Liniei Maghiare) şi două şcoli Doctorale (Biologie Integrativă şi Geologie).

În cadrul facultăţii există şi o linie de studiu maghiară cu specilaizările Biologie, Ecologie şi protecţia mediului, Geologie (nivel licenţă), precum şi două specializări de master.

 • Adresa: Str. Gheorghe Bilaşcu nr.44, RO-400015, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 405300, int. 5334
 • Tel.: +40 264 431858
 • Fax: +40 264 431858
 • E-mail: bioge@ubbcluj.ro
 • Web: bioge.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul: Biologie

 1. Specializarea BIOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară

Criterii de selecţie:

 • a. Media de bacalaureat           
  - cu pondere 70% în media finală pentru limba  română, respectiv 50% pentru limba maghiară
 • b. Test grilă la alegere din:
  • Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) 
   sau
  • Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală pentru limba română, respectiv 50% pentru limba maghiară
   sau
  • rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” pentru linia română.
 • Media finală se calculează după algoritmul :
                punctajul obţinut la concurs
  9,00  +  --------------------------------------
                           100
  şi pentru linia maghiară rezultatul concursului de biologie „Apathy Istvan” - cu pondere 100% în media finală  
 1. Specializarea BIOCHIMIE (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • a. Media de la bacalaureat - cu pondere 70% în media finală
 • b.Test grilă la alegere din:
  • Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală 
   sau
  • rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă”.
 • Media finală se calculează după algoritmul :
                punctajul obţinut la concurs
  9,00  +  --------------------------------------
                           100
 1. Specializarea BIOLOGIE AMBIENTALĂ (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • a. Media de la bacalaureat - cu pondere 70% în media finală
 • b. Test grilă la alegere din:
  • Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală 
   sau
  • rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă”.
 • Media finală se calculează după algoritmul :
                punctajul obţinut la concurs
  9,00  +  --------------------------------------
                           100

Domeniul: Ştiinţa mediului

 1. Specializarea ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI (3 ani, cu frecvenţă) în limbile maghiară şi germană

Criterii de selecţie:

 • a. Media de bacalaureat  - cu pondere 70% în media finală pentru limba germană, respectiv 50% pentru limba maghiară
 • b. Test grilă la alegere din:
  • Biologie clasele IX-X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală pentru limba germană, respectiv 50% pentru limba maghiară
   sau
  • rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” pentru limba germană.
 • Media finală se calculează după algoritmul :
                punctajul obţinut la concurs
  9,00  +  --------------------------------------
                           100
  şi pentru limba maghiară a concursului de biologie „Apathy Istvan” - cu pondere 100% în media finală.

Domeniul: Ştiinţe Inginereşti Aplicate

 1. Specializarea BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:

 • a. Media de bacalaureat  - cu pondere 70% în media finală
 • b. Test grilă la alegere din:
  • Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală
   sau
  • rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă”.
 • Media finală se calculează după algoritmul :
                punctajul obţinut la concurs
  9,00  +  --------------------------------------
                           100

Domeniul: Geologie

 1. Specializarea GEOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară

Criterii de selecţie pentru linia română

 • a. Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins (depusă la înscriere)
 • b. Media de bacalaureat cu pondere 100% în media finală

Criterii de selecţie pentru linia maghiară

 • a. Media de bacalaureat - cu pondere 70% în media finală
 • b. Test grilă: capitole din disciplina Geografie fizică cu pondere 30% în media finală

Domeniul: Inginerie geologică

 1. Specializarea INGINERIE GEOLOGICĂ (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie :

 • a. Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins (depusă la înscriere)
 • b. Media de bacalaureat cu pondere 100% în media finală.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările.
50 50

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea / domeniul   Licenţă (lei)
IF ID
Toate specializările. 70 70