Candidați de etnie romă

Acte necesare înscrierii

1. Recomandare

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie romă, trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.

2. Cererea de înscriere(MODEL)

CERERE DE ÎNSCRIERE (MODEL) descarcă

Număr de locuri

Pentru sesiunea de admitere din septembrie au mai rămas 5 locuri pentru candidații de etnie rromă.

La nivelul universității sunt scoase la concurs 30 locuri pentru candidații de etnie romă în sesiunea de admitere din iulie.

Candidați rromi - liste inițiale - 26 iulie 2021

Lista candidaților admiși/în așteptare/respinși