concursuri pentru admitere

Concursurile reprezintă o alternativă academică la probele de admitere.

cazare pe perioada admiterii

Universitatea pe perioada admiterii oferă cazare pentru candidații din alte localități.

alte categorii de candidați

Informații pentru admiterea candidaților de etnie romă.

modul pedagogic

Program academic care certifică competențele necesare profesiei didactice (nivel 1).