Calendar admitere, Sesiunea din septembrie 2018

Învățământ la Distanță

1. Geografie

 • 10-13 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 14 septembrie  Afişarea rezultatelor inițiale
 • 15-18 septembrie  Confirmarea locurilor (fără duminică)
 • 18 septembrie  Redistirbuirea și afișarea rezultatelor
 • 19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

2. Drept

 • 10-12 septembrie Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Proba scrisă
 • 14 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 15 septembrie  Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
 • 15 și 17-19 septembrie Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

3. Istorie şi Filosofie

 • 10-13  septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi a rezultatelor concursului de admitere
 • 14-15 și 17-18 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afișarea listelor finale

4. Sociologie şi Asistenţă Socială

 • 10-15 septembrie  Înscrierea candidaţilor (luni-vineri: 9,00-15,00, sâmbătă: 9,00-12,00)
 • 17 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 17-19 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale 

5. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Pentru specializările: Psihologie (română și maghiară)
Psihopedagogie specială (română și maghiară)

 • 10,11 septembrie  Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 12 septembrie  Testul scris
 • 13 septembrie  Afișarea rezultatelor testului și depunerea contestațiilor
 • 14 septembrie  Depunerea contestațiilor orele 9,00-12,00
 • 17 septembrie Afișarea rezultatelor contestațiilor și a listelor de admitere după contestații
 • 18 septembrie  Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 19 septembrie  Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 20 septembrie  Afișarea listelor finale

Pentru specializarea Pedagogie (română)

 • 10,11 septembrie  Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 14 septembrie  Afișarea rezultatelor eseului motivațional
 • 17 septembrie Afișarea listelor de admitere
 • 18 septembrie  Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 19 septembrie  Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 20 septembrie  Afișarea listelor finale

Pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (română, maghiară și germană)

 • 10,11 septembrie  Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 12,13 septembrie Probă eliminatorie de abilități de comunicare și aptitudini
 • 14 septembrie  Afișarea rezultatelor probei eliminatorii
 • 17 septembrie Afișarea listelor de admitere
 • 18 septembrie  Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 19 septembrie  Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 20 septembrie  Afișarea listelor finale

6. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 • 10-12 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 12 septembrie  Afişarea listei cu candidaţii înscrişi
 • 13 septembrie  Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni,etc.) și comunicarea listei cu candidații admiși/respinși la proba de admitere
 • 13 septembrie  Prelucrarea datelor și comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor
 • 14, 17-18 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

7. Studii Europene

 • 10-15 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 15 septembrie  Afişarea rezultatelor
 • 17-18 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 18 septembrie  Redistribuirea locurilor neocupate
 • 19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

8. Business

 • 10-13 septembrie  Înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie  Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 14-15 septembrie  Depunerea contestaţiilor
 • 15-16 septembrie  Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
 • 16 septembrie  Redistribuirea locurilor rămase neocupate
 • 17-18 septembrie Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 19 septembrie  Afişarea listelor finale

9. Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării

 • 10-14 septembrie  Înscrierea candidaţilor  
 • 15 septembrie  Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 16, 17 septembrie  Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor (inclusiv duminica)
 • 16-17 septembrie  Confirmarea locurilor (inclusiv duminica)
 • 18 septembrie  Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării și afișarea rezultatelor după redistribuiri
 • 19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuire și pentru candidații din lista de așteptare
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale

Învățământ cu Frecvență Redusă

Educaţie Fizică şi Sport

1. Specializările Educaţie fizică şi sportivă; Sport şi performanţă motrică

 • 10-12 septembrie  Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa
 • 13 septembrie  Procesarea datelor
 • 14-15 septembrie Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 • 16 septembrie  Procesarea datelor și afișarea rezultatelor
 • 17-18 septembrie  Confirmarea locurilor
 • 18 septembrie  Redistribuiri
 • 18-19 septembrie  Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 20 septembrie  Afişarea listelor finale