Calendar admitere, Sesiunea din iulie 2018

Învățământ la Distanță

1. Geografie

 • 11-18 iulie (fără duminică)  Înscrierea candidaţilor
 • 19 iulie  Afişarea rezultatelor inițiale
 • 20–24 iulie (fără duminică)  Confirmarea locurilor
 • 24 iulie  Redistribuirea și afișarea rezultatelor
 • 25 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 26 iulie  Afişarea listelor finale

2. Drept

 • 11-13 iulie și 16-17 iulie Înscrierea candidaţilor
 • 18 iulie  Proba scrisă
 • 19 iulie  Afişarea rezultatelor
 • 20 iulie  Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
 • 20-21 și 23–26 iulie  Confirmarea locurilor şi redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

3. Istorie şi Filosofie

 • 11-14 și 16-17 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 18 iulie  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi a rezultatelor concursului de admitere
 • 19-21 și 23-25 iulie  Confirmarea locurilor
 • 27 iulie  Afișarea listelor finale

4. Sociologie şi Asistenţă Socială

 • 11-17 iulie  Înscrierea candidaţilor (luni-vineri: 9,00-15,00, sâmbătă: 9,00-12,00)
 • 18 iulie  Afişarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere
 • 18-20 iulie  Confirmarea locurilor după prima fază a concursului de admitere şi depunerea cererilor de redistribuire
 • 23 iulie  Afișarea rezultatelor după redistribuire
 • 23-25 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale 

5. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Pentru specializările: Psihologie (română și maghiară)
Psihopedagogie specială (română și maghiară)

 • 11,12,13,16 iulie  Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 17 iulie  Testul scris (sălile vor fi afișate cu 1 zi înainte)
 • 18 iulie  Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor orele 9,00-12,00
 • 19 iulie  Depunerea contestațiilor orele 9,00-12,00
 • 20 iulie  Afișarea rezultatelor contestațiilor și a listelor de admitere după contestații
 • 21, 23,24 iulie  Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 25 iulie  Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00        
 • 27 iulie  Afișarea listelor finale

Pentru specializarea Pedagogie (română)

 • 11,12,13,16 iulie  Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 20 iulie  Afișarea rezultatelor eseului motivational și a listelor de admitere
 • 21, 23,24 iulie  Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 25 iulie  Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00        
 • 27 iulie  Afișarea listelor finale

Pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (română, maghiară și germană)

 • 11,12,13,16 iulie  Înscrierea candidaţilor orele 9,00-13,00
 • 17,18,19 iulie Probă eliminatorie de abilități de comunicare și aptitudini (sălile vor fi afișate cu o zi înainte)
 • 20 iulie  Afișarea rezultatelor probei eliminatorii și a listelor de admitere
 • 21, 23,24 iulie  Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire orele 9,00-13,00
 • 25 iulie  Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri și confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00
 • 26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire orele 9,00-13,00        
 • 27 iulie  Afișarea listelor finale

6. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

 • 11–13 și 16-17 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 17 iulie  Afişarea listei cu candidaţii înscrişi
 • 18 iulie  Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni,etc.)
 • 18 iulie  Afişarea rezultatelor la proba de admitere
 • 19 iulie  Prelucrarea datelor și comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor
 • 20, 23-24 iulie  Confirmarea locurilor
 • 24 iulie  Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor
 • 25-26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

7. Studii Europene

 • 11-16 iulie  Înscrierea candidaţilor (în data de 15 iulie nu se fac înscrieri)
 • 17 iulie  Afişarea rezultatelor
 • 17-23 iulie  Confirmarea locurilor (în data de 22 iulie nu se fac confirmări de locuri)
 • 23 iulie  Redistribuirea locurilor neocupate
 • 24-26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

8. Business

 • 13-18 iulie  Înscrierea candidaţilor
 • 19 iulie  Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 19-20 iulie  Depunerea contestaţiilor
 • 20-23 iulie  Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
 • 23 iulie  Redistribuirea locurilor rămase neocupate
 • 24-25 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 26 iulie  Afişarea listelor finale

9. Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării

 • 11-17 iulie  Înscrierea candidaţilor (inclusiv sâmbăta și duminica)
 • 19 iulie  Afişarea rezultatelor iniţiale
 • 20-21 iulie  Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor (inclusiv sâmbăta)
 • 20-22 iulie  Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire pentru candidaţii în aşteptare (inclusiv sâmbăta și duminica)
 • 23 iulie  Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării
 • 24 iulie Afișarea rezultatelor după redistribuiri
 • 25-26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuire
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale

Învățământ cu Frecvență Redusă

1. Educaţie Fizică şi Sport

Specializările Educaţie fizică şi sportivă; Sport şi performanţă motrică

 • 11-15 iulie  Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa
 • 16 iulie  Procesarea datelor
 • 17-19 iulie  Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
 • 20 iulie  Procesarea datelor și afișarea rezultatelor
 • 21-24 iulie  Confirmarea locurilor
 • 24 iulie  Redistribuiri
 • 25-26 iulie  Confirmarea locurilor după redistribuiri
 • 27 iulie  Afişarea listelor finale