Specializări - ID / IFR

Specializări licență - ID / FR

Învățământ la Distanță

Facultatea de Geografie

Domeniul Geografie

 • Geografia turismului,  R

Facultatea de Drept

Domeniul Drept

 • Drept ,R

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Domeniul Istorie;

 • Istorie, R,M

Domeniul Filosofie

 • Filosofie, R

Domeniul Științe Politice

 • Studii de securitate, R

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domeniul Asistenţă Socială

 • Asistenţă Socială , R,M

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul Psihologie

 • Psihologie, R,M

Domeniul Ştiinţele Educaţiei

 • Psihopedagogie Specială, R
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, R,M
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Târgu Mureş, R
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Odorheiu Secuiesc, M
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Năsăud, R
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Sighetu Marmaţiei , R

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Domeniul Marketing

 • Marketing, R
 • Marketing la Reșița, R

Domeniul Administrarea Afacerilor

 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor Cluj-Napoca, R
 • Economia firmei Sf. Gheorghe , M

Domeniul Finanţe

 • Finanţe şi bănci Cluj-Napoca, R

Domeniul Contabilitate

 • Contabilitate şi informatică de gestiune Cluj-Napca, R
 • Contabilitate şi informatică de gestiune Sighetu Marmaţiei , R

Domeniul Management

 • Management Cluj-Napoca, R,M

Domeniul Cibernetică Statistică şi Informatică Economică 

 • Informatică economică, R

Domeniul Economie şi afaceri internaţionale

 • Economie şi afaceri internaţionale, R

Facultatea de Studii Europene

Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 • Relaţii internaţionale şi studii europene, R

Facultatea de Business

Domeniul Administrarea afacerilor

 • Administrarea afacerilor, R
 • Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate, R

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Domeniul Ştiinţe Administrative

 • Administraţie publică, R
 • Administraţie publică Satu-Mare, R
 • Administraţie publică Bistriţa, R
 • Administrație publică la Reșița, R

Domeniul Ştiinţe ale Comunicării

 • Jurnalism, R
 • Comunicare şi relaţii publice, R

Învățământ cu Frecvență Redusă

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul Educaţie Fizică şi Sport

 • Educaţie fizică şi sportivă, R

Specializări nivel master - FR

Facultatea de Geografie

Domeniul Geografie

 • Amenajare şi dezvoltare turistică, R

Facultatea de Biologie şi Geologie

Domeniul Biologie

 • Ştiinţele nutriţiei, R
 • Managementul calității în laboratoarele biomedicale, R

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Domeniul Contabilitate

 • Expertiză contabilă şi audit, R
 • Management contabil, audit şi control, R

Domeniul Administrarea afacerilor

 • Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii, R

Domeniul Management

 • Managementul dezvoltării afacerilor, R
 • Managementul resurselor umane, R

Domeniul Marketing

 • Strategii şi politici de marketing, R

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Domeniul Ştiinţe Administrative 

 • Administraţie publică, R

Domeniul Ştiinţe ale Comunicării

 • Publicitate, R
 • Relaţii publice, R
 • Management media, R

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Domeniul Ştiinţe politice

 • Managementul securităţii în societatea contemporană, R

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 • Consiliere școlară și asistență psihopedagogică, R
 • Management curricular, R

Facultatea de Business

Domeniul Administrarea afacerilor

 • Administrarea afacerilor, R
 • Management hotelier, R

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domeniul Asistenţă Socială

 • Asistenţă socială şi economie socială, R

Numărul de locuri, învăţământ superior nivel licenţă (la distanţă), sesiunea septembrie

Facultatea Domeniul Specializarea Taxă
Geografie Geografie Geografia turismului 43
  Total   43
Drept Drept Drept 0
  Total   0
Istorie și Filosofie Filosofie Filosofie 10
Istorie Istorie 38
Istorie (în limba maghiară) 23
Studii de securitate Studii de securitate 1
  Total   72
Sociologie și Asistență Socială Asistenţă socială Asistenţă socială 81
Asistenţă socială (în limba maghiară) 39
  Total   120
Psihologie și Științe ale Educației Psihologie Psihologie 3
Psihologie (în limba maghiară) 34
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  0
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară) 39
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud) 0
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu Marmației) 22
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş) 13
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) 0
Psihopedagogie specială 3
  Total   114
Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 45
Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) 29
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică 12
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 56
Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei) 35
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale 41
Finanţe Finanţe şi bănci 32
Management Management 35
Management (în limba maghiară) 9
Marketing Marketing 76
Marketing (la Reșița) 67
  Total   437
Studii Europene Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 76
  Total   76
Business Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor 71
Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate 42
  Total   113
Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Ştiinţe administrative Administraţie publică 59
Administraţie publică (la Bistriţa) 51
Administraţie publică (la Satu Mare) 2
Administraţie publică (la Reșița) 56
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 45
Jurnalism 44
  Total   257
Educație Fizică și Sport Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă 5
  Total   5

Numărul de locuri, învăţământ superior nivel master (frecvență redusă), sesiunea septembrie

Facultatea Domeniul Specializarea locuri alocate Taxă locuri ocupate Taxă locuri libere Taxă
Biologie și Geologie Biologie Ştiinţele nutriţiei 50 6 44
Biologie și Geologie Biologie Managementul calitătii în laboratoarele biomedicale 50 11 39
Geografie Geografie Amenajare şi dezvoltare turistică 30 1 29
Istorie și Filosofie Studii de securitate Managementul securităţii în societatea contemporană 50 18 32
Sociologie şi Asistenţă Socială Asistență socială Asistenţă socială și economie socială 40 2 38
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Ştiinţe ale educaţiei Consiliere școlară și asistență psihopedagogică 75 46 29
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Ştiinţe ale educaţiei Management curricular 50 16 34
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Contabilitate Management contabil, audit şi control 50 16 34
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Management Managementul resurselor umane 30 15 15
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Management Managementul dezvoltării afacerilor 35 15 20
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Marketing Stategii şi politici de marketing 50 3 47
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Administrarea afacerilor Administrare afacerilor în turism, comerţ şi servicii 25 2 23
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Contabilitate Expertiză contabilă şi audit 50 28 22
Business Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor 35 7 28
Business Administrarea afacerilor Management hotelier 20 2 18
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Ştiinţe administrative Administraţie publică 75 25 50
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Ştiinţe ale comunicării Publicitate 40 5 35
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice 50 7 43
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Ştiinţe ale comunicării Management media  25 0 25
  830 225 605