Specializări - ID / IFR

Specializări licență - ID / FR

Învățământ la Distanță

Facultatea de Geografie

Domeniul Geografie

 • Geografia turismului,  R

Facultatea de Drept

Domeniul Drept

 • Drept ,R

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Domeniul Istorie;

 • Istorie, R,M

Domeniul Filosofie

 • Filosofie, R

Domeniul Științe Politice

 • Studii de securitate, R

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domeniul Asistenţă Socială

 • Asistenţă Socială , R,M

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul Psihologie

 • Psihologie, R,M

Domeniul Ştiinţele Educaţiei

 • Psihopedagogie Specială, R
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, R,M
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Târgu Mureş, R
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Odorheiu Secuiesc, M
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Năsăud, R
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Sighetu Marmaţiei , R

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Domeniul Marketing

 • Marketing, R
 • Marketing la Reșița, R

Domeniul Administrarea Afacerilor

 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor Cluj-Napoca, R
 • Economia firmei Sf. Gheorghe , M

Domeniul Finanţe

 • Finanţe şi bănci Cluj-Napoca, R

Domeniul Contabilitate

 • Contabilitate şi informatică de gestiune Cluj-Napca, R
 • Contabilitate şi informatică de gestiune Sighetu Marmaţiei , R

Domeniul Management

 • Management Cluj-Napoca, R,M

Domeniul Cibernetică Statistică şi Informatică Economică 

 • Informatică economică, R

Domeniul Economie şi afaceri internaţionale

 • Economie şi afaceri internaţionale, R

Facultatea de Studii Europene

Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 • Relaţii internaţionale şi studii europene, R

Facultatea de Business

Domeniul Administrarea afacerilor

 • Administrarea afacerilor, R
 • Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate, R

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Domeniul Ştiinţe Administrative

 • Administraţie publică, R
 • Administraţie publică Satu-Mare, R
 • Administraţie publică Bistriţa, R
 • Administrație publică la Reșița, R

Domeniul Ştiinţe ale Comunicării

 • Jurnalism, R
 • Comunicare şi relaţii publice, R

Învățământ cu Frecvență Redusă

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul Educaţie Fizică şi Sport

 • Educaţie fizică şi sportivă, R

Specializări nivel master - FR

Facultatea de Geografie

Domeniul Geografie

 • Amenajare şi dezvoltare turistică, R

Facultatea de Biologie şi Geologie

Domeniul Biologie

 • Ştiinţele nutriţiei, R
 • Managementul calității în laboratoarele biomedicale, R

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Domeniul Contabilitate

 • Expertiză contabilă şi audit, R
 • Management contabil, audit şi control, R

Domeniul Administrarea afacerilor

 • Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii, R

Domeniul Management

 • Managementul dezvoltării afacerilor, R
 • Managementul resurselor umane, R

Domeniul Marketing

 • Strategii şi politici de marketing, R

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Domeniul Ştiinţe Administrative 

 • Administraţie publică, R

Domeniul Ştiinţe ale Comunicării

 • Publicitate, R
 • Relaţii publice, R
 • Management media, R

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Domeniul Ştiinţe politice

 • Managementul securităţii în societatea contemporană, R

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 • Consiliere școlară și asistență psihopedagogică, R
 • Management curricular, R

Facultatea de Business

Domeniul Administrarea afacerilor

 • Administrarea afacerilor, R
 • Management hotelier, R

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domeniul Asistenţă Socială

 • Asistenţă socială şi economie socială, R

Numărul de locuri, învăţământ superior nivel licenţă (la distanţă), sesiunea iulie

Facultatea Domeniul Specializarea Taxă
Geografie Geografie Geografia turismului 75
  Total   75
Drept Drept Drept 150
  Total   150
Istorie și Filosofie Filosofie Filosofie 25
Istorie Istorie 50
Istorie (în limba maghiară) 25
Studii de securitate Studii de securitate 50
  Total   150
Sociologie și Asistență Socială Asistenţă socială Asistenţă socială 125
Asistenţă socială (în limba maghiară) 50
  Total   175
Psihologie și Științe ale Educației Psihologie Psihologie 250
Psihologie (în limba maghiară) 100
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  125
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară) 50
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud) 50
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu Marmației) 50
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş) 75
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) 30
Psihopedagogie specială 50
  Total   780
Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 50
Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) 50
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică 125
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 100
Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei) 50
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale 50
Finanţe Finanţe şi bănci 50
Management Management 100
Management (în limba maghiară) 25
Marketing Marketing 100
Marketing (la Reșița) 75
  Total   775
Studii Europene Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 100
  Total   100
Business Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor 150
Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate 50
  Total   200
Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Ştiinţe administrative Administraţie publică 100
Administraţie publică (la Bistriţa) 75
Administraţie publică (la Satu Mare) 30
Administraţie publică (la Reșița) 75
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 100
Jurnalism 50
  Total   430
Educație Fizică și Sport Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă 75
  Total   75