Specializări - ID / IFR

Specializări licență - ID / FR

Învățământ la Distanță

Facultatea de Geografie

Domeniul Geografie

 • Geografia turismului,  R

Facultatea de Drept

Domeniul Drept

 • Drept ,R

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Domeniul Istorie;

 • Istorie, R,M

Domeniul Filosofie

 • Filosofie, R

Domeniul Științe Politice

 • Studii de securitate, R

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domeniul Asistenţă Socială

 • Asistenţă Socială , R,M

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul Psihologie

 • Psihologie, R,M

Domeniul Ştiinţele Educaţiei

 • Psihopedagogie Specială, R
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, R,M
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Târgu Mureş, R
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Odorheiu Secuiesc, M
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Năsăud, R
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Sighetu Marmaţiei , R

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Domeniul Marketing

 • Marketing, R

Domeniul Administrarea Afacerilor

 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor Cluj-Napoca, R
 • Economia firmei Sf. Gheorghe , M

Domeniul Finanţe

 • Finanţe şi bănci Cluj-Napoca, R

Domeniul Contabilitate

 • Contabilitate şi informatică de gestiune Cluj-Napca, R
 • Contabilitate şi informatică de gestiune Sighetu Marmaţiei , R

Domeniul Management

 • Management Cluj-Napoca, R,M

Domeniul Cibernetică Statistică şi Informatică Economică 

 • Informatică economică, R

Domeniul Economie şi afaceri internaţionale

 • Economie şi afaceri internaţionale, R

Facultatea de Studii Europene

Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 • Relaţii internaţionale şi studii europene, R

Facultatea de Business

Domeniul Administrarea afacerilor

 • Administrarea afacerilor, R
 • Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate, R

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Domeniul Ştiinţe Politice

 • Ştiinţe Politice, R

Domeniul Ştiinţe Administrative

 • Administraţie publică, R
 • Administraţie publică Satu-Mare, R
 • Administraţie publică Bistriţa, R

Domeniul Ştiinţe ale Comunicării

 • Jurnalism, R
 • Comunicare şi relaţii publice, R

Învățământ cu Frecvență Redusă

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul Educaţie Fizică şi Sport

 • Educaţie fizică şi sportivă, R

Specializări nivel master - FR

Facultatea de Geografie

Domeniul Geografie

 • Amenajare şi dezvoltare turistică, R

Facultatea de Biologie şi Geologie

Domeniul Biologie

 • Ştiinţele nutriţiei, R
 • Managementul calității în laboratoarele biomedicale, R

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Domeniul Contabilitate

 • Expertiză contabilă şi audit, R
 • Management contabil, audit şi control, R

Domeniul Administrarea afacerilor

 • Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii, R

Domeniul Management

 • Managementul dezvoltării afacerilor, R
 • Managementul resurselor umane, R

Domeniul Marketing

 • Strategii şi politici de marketing, R

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Domeniul Ştiinţe Administrative 

 • Administraţie publică, R

Domeniul Ştiinţe ale Comunicării

 • Publicitate, R
 • Relaţii publice, R
 • Management media, R

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Domeniul Ştiinţe politice

 • Managementul securităţii în societatea contemporană, R

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 • Consiliere școlară și asistență psihopedagogică, R
 • Management curricular, R

Facultatea de Business

Domeniul Administrarea afacerilor

 • Administrarea afacerilor, R
 • Management hotelier, R

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domeniul Asistenţă Socială

 • Asistenţă socială şi economie socială, R

Numărul de locuri, învăţământ superior nivel licenţă (la distanţă)

Domeniul/Specializarea ID
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Total 75
Domeniul Geografie 75
Geografia turismului R 75
LINIA ROMÂNĂ 75
FACULTATEA DE DREPT
Total 100
Domeniul Drept 100
Drept R 100
LINIA ROMÂNĂ 100
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE
Total 130
Domeniul Istorie 55
Istorie R 30
M 25
Domeniul Științe Politice 50
Studii de securitate R 50
Domeniul Filosofie 25
Filosofie R 25
LINIA ROMÂNĂ   105
LINIA MAGHIARĂ   25
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Total 155
Domeniul Asistenţă Socială 155
Asistenţă socială R 125
M 30
LINIA ROMÂNĂ   125
LINIA MAGHIARĂ   30
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Total 730
Domeniul Psihologie 300
Psihologie R 200
M 100
Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei 430
Psihopedagogie specială R 50
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar R 125
M 50
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Târgu Mureş R 75
   
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Odorheiu Secuiesc M 30
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Năsăud R 50
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Sighetu Marmaţiei R 50
LINIA ROMÂNĂ   550
LINIA MAGHIARĂ   180
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNE A AFACERILOR
Total 780
Domeniul Marketing 100
Marketing R 100
Domeniul Administrarea Afacerilor 125
Economia comerţului, turismului şi serviciilor Cluj-Napoca R 75
Economia firmei Sf. Gheorghe M 50
Domeniul Finanţe 100
Finanţe şi bănci Cluj-Napoca R 100
Domeniul Contabilitate 130
Contabilitate şi informatică de gestiune  R 100
Contabilitate şi informatică de gestiune la Sighetu Marmaţiei R 30
Domeniul Management 150
Management  R 100
M 50
Domeniul Cibernetică Statistică şi Informatică Economică 125
Informatică economică R 125
Domeniul Economie şi afaceri internaţionale 50
Economie şi afaceri internaţionale R 50
LINIA ROMÂNĂ   680
LINIA MAGHIARĂ   100
FACULTATEA DE STUDII EUROPENE
Total 100
Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 100
Relaţii internaţionale şi studii europene R 100
LINIA ROMÂNĂ   100
FACULTATEA DE BUSINESS
Total 200
Domeniul Administrarea afacerilor 200
Administrarea afacerilor R 150
Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate R 50
LINIA ROMÂNĂ   200
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Total 305
Domeniul Ştiinţe Administrative  180
Administraţie publică R 100
Administraţie publică Satu-Mare R 30
Administraţie publică Bistriţa R 50
Domeniul Ştiinţe ale Comunicării 125
Jurnalism R 50
Comunicare şi relaţii publice R 75
LINIA ROMÂNĂ 305
FACULTAEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Total 75
Domeniul Educaţie Fizică şi Sport 75
Educaţie fizică şi sportivă R 75
LINIA ROMÂNĂ 75