Candidați etnici români

Admiterea la studii universitare de licență a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul stabil în străinătate, 2022

Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.
Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români, pentru detalii accesați link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/
Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Pentru anul universitar 2022-2023, Universităţii Babeş-Bolyai i-au fost alocate un număr de 151 locuri bugetate, din care

 • 93 locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă
 • 58 locuri fără plata taxelor de  şcolarizare, dar fără bursă

Repartizarea pe specializări a locurilor bugetate

Pentru admiterea pe locuri la taxă, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de către universitate. Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Pentru detalii, accesați link-ul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/

Număr de locuri bugetate alocate cetăţenilor străini de origine etnică română
Nivel licenţă
2022-2023

Nr. Crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea Nr. de locuri buget cu bursă Nr. de locuri buget fără bursă
2 Business Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor 4 7
Administrarea afacerilor (extensia  Bistrița) 3  
Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate 3 8
3 Chimie şi Inginerie Chimică Chimie Chimie 2 1
Inginerie Chimică Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie 1  
Chimie alimentară şi tehnologii biochimice 2 2
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice 1  
Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale 1 1
4 Fizică Fizică Fizică 1  
Fizică medicală 1  
Fizică informatică 1  
5 Geografie Geografie Geografia turismului 1  
Geografia turismului (extensia Sighetul Marmaţiei) 1  
6 Inginerie
(Reșița)
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 1 3
Inginerie electrică Electromecanică 1 3
Informatică aplicată în inginerie electrică 2 3
Științe inginerești applicate Informatică industrială 2 3
7 Istorie şi Filosofie Istorie Istorie 1  
Filosofie Filosofie 1  
8 Litere Limbă și literatură Literatură universală și comparată - Limba și literatura română/Limba și litaratura maghiară/Limbă și literatură modernă/Limba latină/Limba greacă veche 2 1
Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară/O limbă şi literatură străină/Limba latină/Limba greacă veche/Literatura universala si comparată 2 1
9 Sociologie şi Asistenţă Socială Sociologie Resurse umane 1  
Sociologie   1
Antropologie   1
Asistenţă socială Asistenţă socială 1  
  Asistenţă socială (extensia Reșița) 1  
10 Studii Europene Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 5 2
Diplomație în afaceri 5 1
Management Management 5 1
Științe Administrative Administraţie europeană 5 1
11 Ştiinţa şi Ingineria Mediului Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului 2 1
Management și audit de mediu 1  
Ingineria mediului Ingineria mediului 2  
12 Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Marketing Marketing   1
Marketing (extensia Reșița)   1
Administrarea Afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 1 1
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (extensia Reșița) 1  
Economie Economie agroalimentară şi a mediului 1  
Economie generală 1  
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale 1 1
Finanţe Finanţe şi bănci 1 1
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 1  
Contabilitate şi informatică de gestiune (extensia Reșița) 1  
Management Management 1 1
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică 1  
Statistică şi previziune economică   1
13 Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Ştiinţe administrative Administraţie publică 2  
Administraţie publică (extensia  Bistrița) 2 1
Administraţie publică (extensia  Sf. Ggheorghe) 1  
Administraţie publică (extensia Reșița) 1 1
Studii de conflict 1  
Știința datelor sociale 1 1
Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi relaţii publice 2 1
Jurnalism 1 1
Publicitate 1 1
Media digitală 2 1
Ştiinţe politice Ştiinţe politice 1 1
14 Teatru şi Film Teatru şi artele spectocolului Teatrologie (Jurnalism teatral; Management cultural) 1  
Artele spectacolului (regie) 1  
Cinematografie şi media Cinematografie, fotografie, media 1  
15 Teologie ortodoxă Teologie Teologie ortodoxă pastorală 1 1
Teologie ortodoxă didactică 1  
Teologie ortodoxă asistenţă socială   1
Arte vizuale Artă sacră 1  
  TOTAL     93 58

 

Documente

Admiterea la studii universitare de masterat a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul stabil în străinătate, 2022

Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.
Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români, pentru detalii accesați link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/
Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Locuri bugetate libere pentru sesiunea septembrie 2022:

 • 12 locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă
 • 39 locuri fără plata taxelor de  şcolarizare, dar fără bursă

În vederea admiterii pe loc bugetat, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările cu predare în limba română scoase la concurs de către următoarele facultăţi:

 • Business
 • Chimie şi Inginerie Chimică
 • Fizică
 • Inginerie
 • Litere
 • Sociologie şi Asistenţă Socială
 • Studii Europene
 • Ştiinţa şi Ingineria Mediului
 • Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
 • Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
 • Teatru și Film
 • Teologie Ortodoxă

Candidații declarați admiși pe loc bugetat la nivel de universitate, vor fi ierarhizați pe locuri cu bursă și fără bursă în ordinea mediei de admitere.
Pentru admiterea pe locuri la taxă, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de către universitate. Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Pentru detalii, accesați link-ul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/

Documente