Candidați etnici români

Contact

 • Studenți internaționali
  Corina TODEA 

  tel: +40-264-429762, int. 6023
  e-mail: corina.todea@ubbcluj.ro
  program: luni-vineri , 10:00-13:00.

Admiterea la studii universitare de licență a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul stabil în străinătate, 2021

Pentru admiterea în anul universitar 2021-2022 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.

Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români, pentru detalii accesați link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/

Înscrierea candidaților se va face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România.

Confirmarea locului se va face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată de facultate. 

 Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar. Dacă studentul a obţinut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face şi dovada plăţii taxei de şcolarizare. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Pentru anul universitar 2021-2022, Universităţii Babeş-Bolyai i-au fost alocate un număr de 128 locuri bugetate, din care

 • 59 locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă
 • 69 locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

Repartizarea pe specializări a locurilor bugetate

Candidații declarați admiși pe loc bugetat la nivel de universitate, vor fi ierarhizați pe locuri cu bursă și fără bursă în ordinea mediei de admitere.

Pentru admiterea pe locuri la taxă, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de către universitate. Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Pentru detalii, accesați link-ul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/

Documente

Admiterea la studii universitare de masterat a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul stabil în străinătate, 2021

Pentru admiterea în anul universitar 2021-2022 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.

Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români, pentru detalii accesați link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/

Înscrierea candidaților se va face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România.

Confirmarea locului se va face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată de facultate.   Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar. Dacă studentul a obţinut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face şi dovada plăţii taxei de şcolarizare. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Pentru anul universitar 2021-2022, Universităţii Babeş-Bolyai i-au fost alocate un număr de 109 locuri bugetate, din care

 • 56 locuri rămase pentru sesiunea de admitere din septembrie

În vederea admiterii pe loc bugetat, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările cu predare în limba română scoase la concurs de către următoarele facultăţi:

 1. Business
 2. Chimie şi Inginerie Chimică
 3. Fizică
 4. Geografie
 5. Inginerie
 6. Istorie şi Filosofie
 7. Litere
 8. Sociologie şi Asistenţă Socială
 9. Studii Europene
 10. Ştiinţa şi Ingineria Mediului
 11. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
 12. Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
 13. Teatru și Film
 14. Teologie Ortodoxă

Candidații declarați admiși pe loc bugetat la nivel de universitate, vor fi ierarhizați pe locuri cu bursă și fără bursă în ordinea mediei de admitere.

Pentru admiterea pe locuri la taxă, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de către universitate. Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Pentru detalii, accesați link-ul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/

Documente