Beiskolázási keretszámok

Szakterület Szak 2019-re kiutalt helyek
állami tandíjas összesen
Hittudomány Pasztorális tanácsadás (magyar) 16 34 50
Alkalmazott római katolikus pasztorális teológia - Gyulafehérvár (magyar) 15 35 50
  összesen 31 69 100