Beiskolázási keretszámok

Szakterület Szak 2020-ra kiutalt helyek
állami tandíjas összesen
Hittudomány Biblikus teológia 15 35 50
Pasztorális teológia az egyházi közösségekben (Balázsfalva) 22 28 50
Az európai identitás keresztény gyökerei (Nagyvárad) 20 30 50
  ÖSSZESEN 57 93 150