Beiskolázási keretszámok

Szakterület Szak 2019-re kiutalt helyek
állami tandíjas összesen
Hittudomány Biblikus teológia 15 35 50
Pasztorális teológia az egyházi közösségekben (Balázsfalva) 21 29 50
Az európai identitás keresztény gyökerei (Nagyvárad) 19 31 50
  összesen 55 95 150