Didaktikai mesteri 2020

Sz. Kar Szakterület Szak 2020-ra meghirdetett helyek száma
Tandíjas  Tandíjmentes Összesen
1 Matematika és Informatika Kar Neveléstudományok Matematikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) – nappali képzés 8 10 18
Informatikai didaktikai mesteri (román nyelven) – nappali képzés 8 10 18
Informatikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) – nappali képzés 8 10 18
Összesen 24 30 54
2 Kémia és Vegyészmérnöki Kar Neveléstudományok Kémiai didaktikai mesteri (román nyelven) – nappali képzés 8 10 18
Kémiai didaktikai mesteri (magyar nyelven) – nappali képzés 5 10 15
Összesen 13 20 33
3 Történelem és Filozófia Kar Neveléstudományok Történelem didaktikai mesteri (román nyelven) – nappali képzés 7 10 17
Történelem didaktikai mesteri (magyar nyelven) – nappali képzés 6 10 16
Összesen 13 20 33
      Mindösszesen 50 70 120

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

 1. Matematika és Informatika Kar

  Szakterület: Neveléstudományok

  • Matematikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) – nappali képzés, 2 év
  • Informatikai didaktikai mesteri (román nyelven) – nappali képzés, 2 év
  • Informatikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) – nappali képzés, 2 év

  A jelentkezés feltételei:
  A neveléstudományi mesterszak matematikai programjára jelentkezhet, aki matematika szakirányon szerzett diplomát. Az informatika szak vagy a matematikai informatika és a 4 éves gazdasági informatika szakok végzettjei az informatika mesterképzésre jelentkezhetnek. Emellett jelentkezhetnek szaktanárok, akik matematika és informatika posztgraduális szakmai átképző programokon vettek részt. Ezen szakirányokra nem jelentkezhetnek más szakterületeken vagy szakirányokon diplomát szerzett hallgatók.
  Felvételi próba:
  Egy BEJUTOTT/KIESETT minősítéssel értékelt érvelésen alapuló portfólió: a jelentkezők az online platformra egy maximum 2 oldalas önéletrajzot (Curriculum Vitae) töltenek fel, valamint egy, matematika vagy informatika szakirányra vonatkozó szakmai és tudományos karrierfejlesztési tervet (maximum 2 oldal), amelyet a legelső kiválasztott opció tannyelvén írnak meg.
  A bejutott jelentkezők osztályozásának kritériumai:

  • A felvételi átlag a következő részjegyekből áll össze:
   • 75% a tanulmányi évek eredményének átlaga;
   • 25% a záróvizsgán megszerzett jegy.

  Elosztási szempontok:
  Azonos felvételi átlag esetén a helyek elosztásánál a következő kritériumok érvényesülnek: a tanulmányi évek eredményének átlaga, valamint az utolsó tanév tanulmányi átlaga.
  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (szkennelve):

  • érvelésen alapuló portfólió, ami a következőket tartalmazza: Europass-típusú önéletrajz (Curriculum Vitae) – maximum 2 oldal, valamint egy, matematika vagy informatika szakirányra vonatkozó szakmai és tudományos karrierfejlesztési terv (maximum 2 oldal), amelyet a jelentkezők a legelső kiválasztott opció tannyelvén írnak meg. A dokumentumokat pdf-formátumban kell feltölteni;
  • iratkozási formanyomtatvány (személyes adatok: Anexa 1 – date personale) és az opciók listája (Anexa 2 – lista opțiuni); a nyomtatványokat az előiratkozáskor az iratkozási platform generálja, ezeket szükséges letölteni, kinyomtatni, aláírni, illetve szkennelve feltölteni (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/);
  • GDPR-nyilatkozat a romániai állami egyetemi rendszerben végzett mesteri tanulmányokról (Anexa 3: Declarație GDPR și privind studiile universitare de master efectuate în sistemul universitar de stat din România) – nyomtatva, aláírva, szkennelve;
  • Érettségi diploma és anyakönyvi kivonat (foaie matricolă – az anyakönyvi kivonattal együtt kibocsájtott diplomák esetében);
  • Államvizsga-oklevél és átirat/anyakönyvi kivonat;
  • Születési anyakönyvi kivonat;
  • Személyi igazolvány;
  • Orvosi igazolás.

  A felvételi naptár megegyezik a kar által kiírt általános felvételi naptárral (https://admitere.ubbcluj.ro/hu/master/matematica_informatica#calendar_septembrie.)
  A didaktikai mesterire felvételizők mentesülnek a felvételi díjak megfizetése alól.

 2. Kémia és Vegyészmérnöki Kar
  Szakterület: Neveléstudományok
  • Kémiai didaktikai mesteri (román nyelven) – nappali képzés, 2 év
  • Kémiai didaktikai mesteri (magyar nyelven) – nappali képzés, 2 év

  Felvételi kritériumok:

   • 50% a felvételi interjúra kapott jegy
   • 50% az államvizsgára/diplomavizsgára kapott jegy

  Felvételi átlag = 0,5*a felvételi interjúra kapott jegy + 0,5*az államvizsgára/diplomavizsgára kapott jegy
  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (szkennelve):

  • Iratkozási formanyomtatvány, valamint a kitöltött és aláírt nyilatkozat a személyes adatok feldolgozásáról;
  • Érettségi diploma vagy ezzel egyenértékű okirat és anyakönyvi kivonat;
  • Államvizsga- vagy diplomavizsga-oklevél és átirat vagy ezzel egyenértékű okirat;
  • Születési anyakönyvi kivonat;
  • Személyi igazolvány;
  • Orvosi igazolás.

  A felvételi naptár megegyezik a kar által kiírt általános felvételi naptárral (https://admitere.ubbcluj.ro/hu/master/chimie_inginerie_chimica#calendar_septembrie.)
  A didaktikai mesterire felvételizők mentesülnek a felvételi díjak megfizetése alól.

 3. Történelem és Filozófia Kar

  Szakterület: Neveléstudományok

  • Történelem didaktikai mesteri (román nyelven) – nappali képzés, 2 év
  • Történelem didaktikai mesteri (magyar nyelven) – nappali képzés, 2 év

  Felvételi kritériumok:

   • Felvételi próba: egy BEJUTOTT/KIESETT minősítéssel értékelt, írott szándéknyilatkozat, amely kifejti, hogy mi motiválja a jelentkezőt a didaktikai pályára.
   • A bejutott jelentkezők osztályozásának kritériumai:
   • 100% az államvizsgára kapott jegy
   • Azonos felvételi átlag esetén: a tanulmányi évek átlaga

  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (szkennelve):

  • iratkozási formanyomtatvány aláírva, szkennelve – a kar honlapjáról tölthető le, az Admitere master didactic menüpontból;
  • írott szándéknyilatkozat, amely kifejti, hogy mi motiválja a jelentkezőt a didaktikai pályára;
  • Érettségi diploma és anyakönyvi kivonat (foaie matricolă – az anyakönyvi kivonattal együtt kibocsájtott diplomák esetében);
  • Államvizsga-oklevél és átirat/anyakönyvi kivonat vagy ezzel egyenértékű okirat;
  • Államvizsga-igazolás (a 2020-ban végzett hallgatók esetében);
  • Amennyiben a jelentkező már részt vett egy mesteri képzésben, egy igazolást kell benyújtania, amelyből kiderül, tandíjmentes vagy tandíjköteles helyen tanult;
  • Születési anyakönyvi kivonat;
  • Személyi igazolvány;
  • Orvosi igazolás.

  Felvételi naptár:

  • szeptember 7–9. – beiratkozás
  • szeptember 10. – felvételi próbák
  • szeptember 11. – előzetes eredmények kifüggesztése
  • szeptember 11–13. – a helyek visszaigazolása
  • szeptember 15. – végleges eredmények kifüggesztése.

  A didaktikai mesterire felvételizők mentesülnek a felvételi díjak megfizetése alól.
  Tandíjköteles helyen az évi tandíj 2600 RON/év.