Ortodox Teológia és Tanárképző Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A kolozsvári Ortodox Teológia és Tanárképző Kar egy teológiai nevelési és képzési központ, amelynek alapjait a keleti egyház apostoli hagyománya képezi. Ez a hagyomány tudatában van az isteni tapasztalat szükségességének az emberi létezés minden területén, éppen emiatt támogatja az élő teológiát és a teológiai érvelés dinamikus módját, amelyek segítségével felfedezhetőek a változatlan és egyedüli Igazság újabb jelentései, annak a kísérletezésnek a keretében, amely a mai ember számára elérhetővé teszi a kinyilatkoztatás tartalmát. Ebben az értelemben, szerepe van abban, hogy papokat és világi teológusokat képezzen az egyházszervezet számára, ugyanakkor képes egy olyan iskolai teológia átadására, amely felvértez minden szükséges eszközzel a valóság teológiai értelmezéséhez, valamint a közvetítéshez a világ és az elő Krisztus közötti találkozásban.

Szakok

Teológia szakterület

  1. Szakrális művészet – kulturális javak megőrzése, restaurálása és létrehozása szak (román nyelven) – nappali
  2. Bioetika – erkölcs, etika és deontológia szak (román nyelven) – nappali
  3. Pasztorális tanácsadás és pszicho–szociális támogatás szak (román nyelven) – nappali
  4. Vallástörténet. A monoteista vallások geopolitikája (kereszténység, judaizmus, iszlám) szak – nappali
  5. Doktrína, hermenutika és egyháztörténelem szak (román nyelven) – nappali
  6. Pasztoráció és liturgikus élet szak (román nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (minden szak):

  • A bemutatott projektre adott jegy – a végső felvételi jegy 60%-át képezi.
  • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 40%-át képezi.

A 2022 / 2023-as tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

MAGISZTERI KÉPZÉS - Iratkezelési díj

MAGISZTERI KÉPZÉS - Beiratkozási díj

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2022 / 2023-as tanévben