Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar

Elérhetőség

A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar a Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyik legmodernebb és legdinamikusabb kara, és a környezeti kérdésekben való felkészülést biztosítja alapképzésen, magiszteri és doktori képzésen, a legújabb, attraktív és népszerű szakokon: környezettudomány (román és magyar tannyelvű képzés), környezetföldrajz, környezetmérnöki, biotechnikai és ökológiai rendszerek mérnöki tudománya (alapképzés); kockázatértékelés és környezetbiztonság, környezetirányítás és környezetvédelem, környezetminőség és energiaforrások, hulladékértékesítés mérnöki, valamint a fenntartható fejlődés és környezetmenedzsment magiszteri szakokon. Az elmúlt évek során karunk fejlődött, és folyamatosan alkalmazkodott az oktatási politikák és a környezeti stratégiák keretében népszerűsített elvárásokhoz, megpróbálván ugyanakkor választ adni az egyre nagyobb igényű munkaerő-piaci elvárásoknak.

Szakok

Környezettudományok szakterület

  1. Környezetirányítás és környezetvédelem szak (román nyelven) – nappali és csökkentett látogatású képzés
  2. Kockázatértékelés és környezetbiztonság szak (román nyelven) – nappali és csökkentett látogatású képzés
  3. Környezetminőség és energiaforrások szak (román nyelven) – nappali

Környezetmérnöki szakterület

  1. Hulladékértékesítés mérnöki szak (román nyelven) – nappali
  2. Fenntartható fejlődés és környezetmenedzsment szak (angol nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (minden szak)

  • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
  • Interjú a képzési program nyelvén – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.

A tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

MAGISZTERI KÉPZÉS- Iratkezelési díj

Szak/ szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökkentett látogatás
minden szak.. 50 50

MAGISZTERI KÉPZÉS- Beiratkozási díj

Szak/ szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökkentett látogatás
minden szak. 90 90