Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar a Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyik legmodernebb és legdinamikusabb kara, és a környezeti kérdésekben való felkészülést biztosítja alapképzésen, magiszteri és doktori képzésen, a legújabb, attraktív és népszerű szakokon: környezettudomány (román és magyar tannyelvű képzés), környezetföldrajz, környezetmérnöki, biotechnikai és ökológiai rendszerek mérnöki tudománya (alapképzés); kockázatértékelés és környezetbiztonság, környezetirányítás és környezetvédelem, környezetminőség és energiaforrások, hulladékértékesítés mérnöki, valamint a fenntartható fejlődés és környezetmenedzsment magiszteri szakokon. Az elmúlt évek során karunk fejlődött, és folyamatosan alkalmazkodott az oktatási politikák és a környezeti stratégiák keretében népszerűsített elvárásokhoz, megpróbálván ugyanakkor választ adni az egyre nagyobb igényű munkaerő-piaci elvárásoknak.

 • Cím: Kolozsvár, Fântânele (Etelközi) utca 30.
 • Telefon: +40 264–307030
 • E-mail: enviro@ubbcluj.ro
 • Honlap: http://enviro.ubbcluj.ro

Szakok

Környezettudományok szakterület

 1. Környezetirányítás és környezetvédelem szak (román nyelven) – nappali és csökkentett látogatású képzés
 2. Kockázatértékelés és környezetbiztonság szak (román nyelven) – nappali és csökkentett látogatású képzés

Környezetmérnöki szakterület

 1. Hulladékértékesítés mérnöki szak (román nyelven) – nappali
 2. Fenntartható fejlődés és környezetmenedzsment/ Sustainable Development and Environmental Management szak (angol nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (minden szak):

 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • Interjú a képzési program nyelvén – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.

A 2021 / 2022-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

MAGISZTERI KÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület Magiszteri képzés (lej)
nappali csökk. lát.
minden szak. 50 50

MAGISZTERI KÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület Magiszteri képzés (lej)
nappali csökk. lát.
minden szak 90 90

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2021 / 2022-es tanévben

2. MAGISZTERI KÉPZÉS

Szak/szakterület

Magiszteri képzés (lej)

nappali

távoktatás

csökk. lát.

minden szak

2.500

-

-