Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

Elérhetőség

A Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar a szociológia, a kulturális antropológia, a szociális munka és a humánerőforrás menedzsment szakokon biztosít képzést. A karra jelentkező diákok a román és a magyar tagozat között választhatnak. Minden egyetemi tanévben angol tannyelvű előadások is vannak, és külföldről érkező hallgatókat is fogadunk. Dinamikus és a társadalmi valóságra érzékeny környezetben valósítjuk meg az interaktív tanulás hagyományát, valamint az egyetemi oktatók és hallgatók közötti együttműködést kutatási projektek és szociális beavatkozások keretében. Végzőseink szakértő-tanácsadóként dolgoznak köz- és magánintézmények marketing és humánerőforrás osztályain, közvélemény-kutatással foglalkozó intézetek kutatói, újságírók, szociális munkások, iskolai tanácsadók, egyetemi oktatók vagy közoktatási intézmények tanárai.

 • Cím: 1989 Dec. 21 utca 128. szám, RO-400604, Kolozsvár
 • Tel.: +40 264 424674
 • Tel.: +40 264 419958
 • Fax: +40 264 424674
 • Email: secretariat@socasis.ubbcluj.ro
 • Honlap: socasis.ubbcluj.ro/tanszek/index.html

Szakok

Kötelezően szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány.

Szociológia szakterület

 1. Korszerű szociológiai kutatások szak (román nyelven) – nappali
 2. Kommunikáció, társadalom és tömegkommunikáció szak (román nyelven) – nappali
 3. Alkalmazott antropológia szak (román nyelven) – nappali
 4. Humánerőforrás stratégiai menedzsmentje szak (román nyelven) – nappali
 5. Településfejlesztésben alkalmazott szociológia szak (magyar nyelven) – nappali
 6. Komplex adatok elemzése szak (román nyelven) – nappali
 7. Humánerőforrás-menedzsment és szervezeti szociológia (magyar nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (1–7 szakok)

 • A záróvizsga átlaga – a végső felvételi jegy 60%-át képezi.
 • Kutatási terv vagy a szakdolgozat szintézise. Motivációs levél – a végső felvételi jegy 40%-át képezi.

Szociális munka szakterület

 1. Szociális gerontológia szak (román nyelven) – nappali
 2. Gyermekjogvédelem európai mesteri szak (román nyelven) – nappali
 3. Szociális munka és szociális gazdaság szak (román nyelven) – nappali
 4. Szociális munka és szociális gazdaság szak (román nyelven) – látogatás nélküli
 5. Szociális szolgáltatások menedzsmentje szak (román és angol nyelven) – nappali
 6. Mentálhigiéné a szociális szférában szak (magyar nyelven) – nappali
 7. Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén szak – (magyar nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (8–14 szakok)

  • A záróvizsga átlaga – a végső felvételi jegy 60%-át képezi.
  • CV és motivációs levél – a végső felvételi jegy 40%-át képezi.
 1. Szociális munka az igazságügy területén. Bizonyítás és közvetítés szak – (román nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok

  • A záróvizsga átlaga – a végső felvételi jegy 60%-át képezi.
  • Interjú – a végső felvételi jegy 40%-át képezi.

A tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

MAGISZTERI KÉPZÉS- Iratkezelési díj

Szak/ szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökkentett látogatás
minden szak.. 30 30

MAGISZTERI KÉPZÉS- Beiratkozási díj

Szak/ szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökkentett látogatás
minden szak. 120 120