PSZICHOPEDAGÓGIAI KÉPZÉSI PROGRAM A TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK, II SZINT

A Tanárképző Intézet (DPPD - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) az egyedüli akadémiai szervezet, amely a felsőoktatásban tanuló hallgatók vagy az egyetemet végzettek tanári pályájához szükséges pszichopedagógiai, didaktikai és gyakorlati felkészítését biztosítja román, magyar és német tagozaton egyaránt.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • eredetivel azonos ( “conform cu originalul”) oklevélmásolat/ igazolás a Tanárképző Intézet I-es szintű pszicho-pedagógiai moduljának elvégézéséről
  • az alapképzés elvégzését igazoló egyetemi oklevél eredetivel azonos ( “conform cu originalul”) másolata/ az oklevelet helyettesítő igazolás
  • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)/ házassági bizonyítvány eredetivel azonos ( “conform cu originalul”) másolata
  • személyazonossági igazolvány egyszerű fénymásolata
  • hallgatói igazolás a magiszteri hallgatók esetében a mesterképzés szakterületét feltüntetve
  • orvosi igazolás arról, hogy az illető nem szenved fertőző betegségben és alkalmas a tanári pályára
  • irattartó fólia
  • tanulmányi szerződés, amelyet beiratkozáskor adunk át a jelentkezőknek, vagy amelyet a Tanárképző Intézet honlapjáról is le lehet tölteni: dppd.ubbcluj.ro

Beiratkozás:

Tanárképző Intézet, Sindicatelor (Patak) utca 7

A II szintű pszichopedagógiai képzési programra 2018 július 11-27 között lehet beíratkozni a Tanárképző Intézet titkárságán (str. Sindicatelor, 7), munkanapokon 9:00 és 12:00 között

A II-es szintű modulra való beiratkozás feltételei az I-es szintű pszichopedagógiai képzési program elvégzése és magiszteri képzés végzése.