PSZICHOPEDAGÓGIAI KÉPZÉSI PROGRAM (PEDAGÓGIAI MODUL) A TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK, II-es SZINT

kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (DPPD – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) az egyedüli akadémiai szervezet, amely rendelkezik azzal a jogkörrel, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók vagy az egyetemet végzettek pszichopedagógiai, didaktikai és gyakorlati felkészítését és továbbképzését biztosítsa a román, magyar és német tagozaton egyaránt.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • hitelesített oklevélmásolat/ igazolás a Tanárképző Intézet I-es szintű pszicho-pedagógiai moduljának elvégezéséről;
  • az alapképzés elvégzését igazoló egyetemi oklevél eredetivel megegyező fénymásolata/ az oklevelet helyettesítő igazolás;
  • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)/ házassági bizonyítvány eredetivel megegyező fénymásolata;
  • személyazonossági igazolvány egyszerű fénymásolata;
  • orvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben vagy egyéb olyan betegségben, amely az oktatói hivatás gyakorlására alkalmatlanná tenné;
  • hallgatói igazolás a tandíjmentes helyen lévő magiszteri hallgatók esetében (az alapképzés szakterületének megfelelő magiszteri képzés);
  • irattartó fólia;
  • tanulmányi szerződés, amelyet beiratkozáskor adunk át a jelentkezőknek, vagy amelyet a Tanárképző Intézet honlapjáról is le lehet tölteni: http://dppd.ubbcluj.ro/.

Beiratkozáshoz:

Tanárképző Intézet, Sindicatelor (Patak) utca 7

A II-es szintű pszichopedagógiai modulra 2019. július 16. és július 31. között lehet beiratkozni a Tanárképző Intézet titkárságán (Sindicatelor utca, 7.), 9:00 és 12:00 óra között.

A II-es szintű pszichopedagógiai modulra csak azok a jelentkezők iratkozhatnak, akik elvégezték az I-es szintű modult, és az alapképzési szakterületnek megfelelő magiszteri képzést választanak.