PSZICHOPEDAGÓGIAI KÉPZÉSI PROGRAM (PEDAGÓGIAI MODUL) A TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK, II-es SZINT

Amennyiben tanári pályát szeretnél választani, el kell végezned a pszichopedagógiai képzési programot is (pedagógiai modul)


A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (DPPD – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) az egyedüli akadémiai szervezet, amely rendelkezik azzal a jogkörrel, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók vagy az egyetemet végzettek pszichopedagógiai, didaktikai és gyakorlati felkészítését és továbbképzését biztosítsa a román, magyar és német tagozaton egyaránt.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • hitelesített oklevélmásolat/ igazolás a Tanárképző Intézet I-es szintű pszicho-pedagógiai moduljának elvégezéséről, a melléklettel együtt;
  • családorvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben vagy egyéb olyan betegségben, amely alkalmatlanná tenné az oktatói hivatás gyakorlására;
  • II-es szintű tanulmányi szerződés, amelyet kötelező módon román nyelven kell kitölteni (és opcionálisan a választott pszichopedagógiai program nyelvén). általános tanulmányi szerződés

A tandíjakra vonatkozó tudnivalók:

  • Tandíjmentes helyek esetében: a tandíjmentes (állami) helyekre felvételt nyert jelentkezőknek a Tanárképző Intézetnél szintén hallgatói státusuk lesz (tandíjmentes helyre bejutott hallgatók).
  • Tandíjas helyek esetében: a tandíjas helyekre felvételt nyert jelentkezők a költségtérítéses rendszer keretében vehetik fel a pedagógia modul tantárgyait.
  • Nekik a tandíj első részletét, a 2021–2022-es egyetemi tanév I. félévi tandíját, 2021. októberében kell befizetniük.

Beiratkozáshoz:

A II-es szintű pszichopedagógiai programra (magiszteri képzés) való felvételire kizárólag online kerül sor a BBTE Karain meghirdetett felvételi időszakban. A beiratkozáshoz szükséges okiratokat a következő egyetemi tanév kezdetén kell benyújtani a Tanárképző Intézet titkárságán (Moților/ Mócok útja 11.)

Regisztrálni lehet a következő platformon: https://inscrieri.ubbcluj.ro/modulpedagogic