Földrajz Kar

Elérhetőség

A földrajznak, mint akadémiai ismeretterületnek, elvitathatatlan és messzire visszanyúló hagyománya van az Alma Mater Napocensis világában. 1919-ben az akkori földrajztudomány két kiemelkedő személyisége, Emmanuel de Martonne és George Vâlsan, megalapozta a román tannyelvű modern földrajzoktatást a Nagy Egyesülést követő első évben létrehozott Felső-Dacia Tudományegyetem keretén belül. Több oktató- és kutatógeneráció kitartó, szenvedélyes és felelősségteljes munkája, tudományos életműve, és életpéldája meggyőző módon érvényre juttatta a tradíció ütőkártyáit: professzionalizmus, tapasztalat, presztízs, országos és nemzetközi elismertség. A jelenlegi Földrajz Kar, a nevezetes és rangos Babeș–Bolyai Tudományegyetem részeként, kétségtelenül birtokában van a „fiatalság” ütőkártyáinak is: dinamizmus, leleményesség, nyitottság és pragmatizmus. Mindezek megtapasztalhatóak voltak különösen 1994 után, amikor a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen belül karunk önálló szervezeti egységgé alakult. Míg 1990-ig a Földrajz Karon legtöbb 100 hallgató folytatta tanulmányait egyetlen alapképzési program (földrajz) keretében, jelen pillanatban karunknak több mint 2.000 hallgatója van az öt alapképzési program, a négy magiszteri program, valamint a Doktori Iskola soraiban.

 • Cím: Clinicilor / Mikó utca 5–7. szám, RO- 400006, Kolozsvár
 • Tel.: +40 264 591807
 • Tel.: +40 264 592214
 • Felvételi Tel.: +40 264 431865
 • Fax: +40 264 597988
 • Felvételi Email: admit.geo@ubbcluj.ro
 • Honlap: geografie.ubbcluj.ro/pages/magyarfoldrajz/
 • Secretariat / Program cu publicul: Luni și Miercuri 12-15; Marți, Joi, Vineri 9-12
 • Secretariat admitere/ Program cu publicul: Luni-Joi 10-13
 • Casieri / Program cu publicul: Luni-Joi 9.30-12

Szakok

Földrajz szakterület

 1. Turizmusfejlesztés és turizmusfejlődés szak (román nyelven) – nappali és csökkentett látogatású képzés
 2. Geomatika szak (román nyelven) – nappali
 3. Régiótervezés és régiófejlesztés szak (román nyelven) – nappali
 4. Források és kockázatok hidro–atmoszférikus környezetben szak (román nyelven) – nappali
 5. Turizmus és területfejlesztés szak (magyar nyelven) – nappali
 6. Ökoturizmus és fenntartható fejlődés szak, Gyergyószentmiklós (magyar nyelven) – nappali
 7. Sportturizmus és szórakoztatás az ökoturizmus perspektívájából szak, Beszterce (interdiszciplináris: testnevelés– és sporttudomány szakirány), (román nyelven) – nappali
 8. Turizmus és területrendezés szak, Máramarossziget (román nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (minden szak)

 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • Interjú – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.

A tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

MAGISZTERI KÉPZÉS- Iratkezelési díj

Szak/ szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökkentett látogatás
minden szak.. 50 50

MAGISZTERI KÉPZÉS- Beiratkozási díj

Szak/ szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökkentett látogatás
minden szak. 120 120