Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar (FSPAC) a közigazgatás, az újságírás, a kommunikáció és közkapcsolatok, a leadership, a politikatudományok és a közegészségügy szakterületein kínál képzési programokat. Már a kezdetektől, azaz 1995-től karunkon folyamatos fejlődés ment végbe a képzési programok és a kutatás, az infrastruktúra, az oktatás minősége, valamint a tanórán kívüli tevékenységek terén. A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar küldetésének tartja jó szakemberek kinevelését a politikatudományok, a közigazgatás-tudomány és a kommunikációtudomány területén, és ezáltal stabil, hasznos és hatékonyságon alapuló kapcsolatot szeretne létrehozni az oktatási szféra és a munkaerőpiac között. A javarészt fiatal oktatókból álló munkaközösség a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon végzett, majd tudását Európa és az Amerikai Egyesült Államok kiváló egyetemein tökéletesítette.

 • Cím: General Traian Moşoiu (Zápolya) utca 71., 400132 Kolozsvár
 • Telefon: +40 264-431.505; +40 736-980.605
 • Fax: +40 264-406.054
 • Email: admitere@fspac.ro
 • Honlap: fspac.ubbcluj.ro/

Szakok

Politikatudományok szakterület

1 POLITIKATUDOMÁNYOK szak – 3 év, nappali képzés – magyar és román tagozat, illetve angol nyelvű képzés

Kommunikációtudományok szakterület

2 KOMMUNIKÁCIÓ és KÖZKAPCSOLATOK szak – 3 év, nappali képzés - magyar, román és német tagozat
– 3 év, távoktatás – román tagozat
3 ÚJSÁGÍRÁS szak – 3 év, nappali képzés – magyar, román és német tagozat, illetve angol nyelvű képzés
– 3 év, távoktatás – román tagozat
4 REKLÁMKOMMUNIKÁCIÓ szak – 3 év, nappali képzés – román tagozat
5 DIGITÁLIS MÉDIA szak – 3 év, nappali képzés – román tagozat

Közigazgatás-tudományok szakterület

6 KÖZIGAZGATÁS szak – 3 év, nappali képzés – magyar és román tagozat
– 3 év, távoktatás – román tagozat
7 KÖZIGAZGATÁS szak Szatmárnémeti – 3 év, nappali képzés – román tagozat
8 KÖZIGAZGATÁS szak Sepsiszentgyörgy – 3 év, nappali képzés – magyar és román tagozat
9 KÖZIGAZGATÁS szak Beszterce – 3 év, nappali képzés – román tagozat
– 3 év, távoktatás – román tagozat
10 KÖZIGAZGATÁS szak Resicabánya – 3 év, nappali képzés – román tagozat
– 3 év, távoktatás – román tagozat
11 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK és POLITIKÁK (PUBLIC HEALTH) szak – 3 év, nappali képzés – angol nyelvű képzés
12 LEADERSHIP A KÖZSZFÉRÁBAN szak – 3 év, nappali képzés – angol nyelvű képzés
13 KONFLIKTUSTUDOMÁNYOK szak – 3 év, nappali képzés – román tagozat

 

Kiválasztási szempontok minden szak esetén

I. vizsgaforduló (kizáró jellegű):

 • A választott tanulmányi program nyelvén elkészített motivációs levél, amelyet a megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek.
 • Amennyiben a jelentkező beiratkozáskor a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar által meghirdetett szakok közül többet is szeretne választani, külön motivációs levelet kell benyújtania minden egyes szak esetében, az adott tanulmányi program nyelvén.
 • Mindazon jelentkezőknek, akik nem magyar vagy román tannyelvű képzési programokra iratkoznak be, nyelvvizsgázniuk kell a kiválasztott szak nyelvén, az alábbiak szerint:
  - az angol tannyelvű szakok esetén valamennyi jelentkezőnek részt kell vennie az angol nyelv ismeretét felmérő interjún
  - a német tannyelvű szakok esetén a német nyelv ismeretét igazoló (nemzetközileg elismert vagy az Alpha/Lingua nyelvközpontok által kibocsátott, legalább B2-es szintű) oklevéllel rendelkező jelentkezőknek nem kell külön nyelvvizsgázniuk. Mindazon jelentkezőknek, akik nem rendelkeznek hasonló nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, a német nyelv ismeretét felmérő online tesztet kell megoldaniuk
 • Csak azok a jelentkezők juthatnak tovább a felvételi második fordulójába, akik sikeresen átmentek ezen az ellenőrzésen.

II. vizsgaforduló:

 • A kizáró jellegű I. vizsgafordulón átment jelentkezők elosztása a tandíjmentes és tandíjas helyekre. Ebben a fordulóban várólistára kerülnek mindazon jelentkezők, akik nem érték el a tandíjmentes vagy tandíjas helyek elfoglalásához szükséges átlagot, a következő kritérium alapján: érettségi vizsga átlaga.
 • A II. vizsgafordulóban bejutott jelentkezők által vissza nem igazolt helyeket újraosztják a várólistán lévő jelentkezők között, figyelembe véve a beiratkozási űrlapon megjelölt szakválasztási opciókat.

III. vizsgaforduló:

 • Az I. és II. vizsgafordulót követően a jelentkezők elosztása a végleges felvételi listákon, tandíjas vagy tandíjmentes helyekre, illetve a kiesett jelentkezők névsorának kifüggesztése.

A 2021 / 2022-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület Alapképzés (lej)
nappali távoktatás

Politikatudományok
román, magyar és angol tagozat

30

-

Közigazgatás
román és magyar tagozat

30

30

Közigazgatás
Kihelyezett tagozatok: Beszterce, Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy

30

30

Kommunikációs és közkapcsolatok
román, magyar és német tagozat

30

30

Újságírás
román, magyar, német és angol tagozat

30

30

Reklámtudomány
román tagozat

30

-

Közegészségügyi szolgáltatások és -politikák
(Public Health)
angol tagozat

30

-

Leadership a közszférában
angol nyelven

30

-

Digitális média
– román tagozat

30

-

Konfliktustanulmányok
– román tagozat

30

-

Szociális informatika

30

-

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület Alapképzés (lej)
nappali távoktatás

Politikatudományok
román, magyar és angol tagozat

170

-

Közigazgatás
román és magyar tagozat

170

170

Közigazgatás
Kihelyezett tagozatok: Beszterce, Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy
- ha csak a kihelyezett tagozatokra jelentkezik -

30

30

Kommunikációs és közkapcsolatok
román, magyar és német tagozat

170

170

Újságírás
román, magyar, német és angol tagozat

170

170

Reklámtudomány
román tagozat

170

-

Közegészségügyi szolgáltatások és -politikák
(Public Health)
angol tagozat

170

-

Leadership a közszférában
angol nyelven

170

-

Digitális média
– román tagozat

170

-

Konfliktustanulmányok
– román tagozat

170

-

Szociális informatika

170

-

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2021 / 2022-es tanévben

1. ALAPKÉPZÉS

Szak/szakterület

Alapképzés (lej)

nappali

távoktatás

Politikatudományok - román, magyar és angol nyelven

2.600

-

Közigazgatás - román, magyar nyelven

2.700

2.600

Közigazgatás (Resicabánya)

2.400

2.400

Kommunikáció és közkapcsolatok - román, magyar és német nyelven

2.900

2.800

Újságírás - román, magyar, német és angol nyelven

3.000

2.600

Reklám - román nyelven

2.900

-

Közegészségügyi szolgáltatások és -politikák (Public Health) - angol nyelven

4.300

-

Leadership a közszférában - angol nyelven

3.000

-

Digitális média – román nyelven

3.400

-

Konfliktustanulmányok – román nyelven

3.000

-

Szociális informatika

3.200

-