Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

Elérhetőség

A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar (FSPAC) a közigazgatás, az újságírás, a kommunikáció és közkapcsolatok, a leadership, a politikatudományok és a közegészségügy szakterületein kínál képzési programokat. Már a kezdetektől, azaz 1995-től karunkon folyamatos fejlődés ment végbe a képzési programok és a kutatás, az infrastruktúra, az oktatás minősége, valamint a tanórán kívüli tevékenységek terén. A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar küldetésének tartja jó szakemberek kinevelését a politikatudományok, a közigazgatás-tudomány és a kommunikációtudomány területén, és ezáltal stabil, hasznos és hatékonyságon alapuló kapcsolatot szeretne létrehozni az oktatási szféra és a munkaerőpiac között. A javarészt fiatal oktatókból álló munkaközösség a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon végzett, majd tudását Európa és az Amerikai Egyesült Államok kiváló egyetemein tökéletesítette.

Szakok

Politikatudományok szakterület

 1. POLITIKATUDOMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat, illetve angol nyelvű képzés; távoktatás (3 év) a román tagozaton

Kommunikációtudományok szakterület

 1. KOMMUNIKÁCIÓ és KÖZKAPCSOLATOK szak (3 év, nappali képzés) – magyar, román és német tagozat; távoktatás (3 év) a román tagozaton
 2. ÚJSÁGÍRÁS szak (3 év, nappali képzés) – magyar, román és német tagozat, illetve angol nyelvű képzés; távoktatás (3 év) a román tagozaton
 3. REKLÁMKOMMUNIKÁCIÓ szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat
 4. DIGITÁLIS MÉDIA szak (3 év, nappali képzés, román nyelven)

Közigazgatás-tudományok szakterület

 1. KÖZIGAZGATÁS szak, Kolozsvár (3 év, nappali képzés és távoktatás) – magyar és román tagozat
 2. KÖZIGAZGATÁS szak, Szatmárnémeti (3 év, távoktatás) - román tagozat
 1. KÖZIGAZGATÁS szak, Sepsiszentgyörgy (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat
 2. KÖZIGAZGATÁS szak, Beszterce (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román tagozat
 3. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK és POLITIKÁK szak (PUBLIC HEALTH) (3 év, nappali képzés) – angol nyelvű képzés
 4. LEADERSHIP A KÖZSZFÉRÁBAN szak (3 év, nappali képzés, angol nyelven)

Kiválasztási szempontok

I. vizsgaforduló (kizáró jellegű):
felvételi a választott képzési program nyelvén elkészített motivációs levél alapján, amelyet beiratkozáskor kell leadni, és amelyet A II. vizsgafordulóra megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek. Mindazon jelentkezőknek, akik nem magyar vagy román tannyelvű képzési programokra iratkoznak be, nyelvvizsgát tehetnek a kiválasztott szak nyelvén. Csak azok a jelentkezők juthatnak tovább a felvételi második fordulójába, akik sikeresen átmentek ezen az ellenőrzésen.

II. vizsgaforduló:
a kizáró jellegű I. vizsgafordulón átment jelentkezők elosztása a tandíjmentes és tandíjas helyekre, a Kar honlapján feltüntetett kritériumok szerint. Ebben a fordulóban várólistára kerülnek mindazon jelentkezők, akik nem érték el a tandíjmentes vagy tandíjas helyek elfoglalásához szükséges átlagot, a következő kritérium alapján: érettségi vizsga átlaga. A II. vizsgafordulóban bejutott jelentkezők által vissza nem igazolt helyek újraosztásakor, a várólistán lévő jelentkezők, akik kérvényezik az újraosztást, és a II. vizsgafordulóba bekerült jelentkezők, akik nem az általuk legelsőként megjelölt szakra jutottak be, továbbjutnak a III. vizsgafordulóba.

III. vizsgaforduló:
az I. és II. vizsgafordulót követően a jelentkezők elosztása a végleges felvételi listákon, tandíjas vagy tandíjmentes helyekre, illetve a kiesett jelentkezők névsorának kifüggesztése.

A tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/ szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás

Politikatudományok
román, magyar és angol tagozat

30

30

Közigazgatás
román és magyar tagozat

30

30

Közigazgatás
Kihelyezett tagozatok: Beszterce, Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy

30

30

Kommunikációs és közkapcsolatok
román, magyar és német tagozat

30

30

Újságírás
román, magyar, német és angol tagozat

30

30

Reklámtudomány
román tagozat

30

-

Közegészségügyi szolgáltatások és
-politikák (Public Health)
angol nyelven

30

-

Leadership a közszférában
angol nyelven

30

-

Digitális média
román tagozat

30

-

Știința datelor sociale

30

-

Studii de conflict

30

-

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/ szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás

Politikatudományok
román, magyar és angol tagozat

170

170

Közigazgatás
román és magyar tagozat

170

170

Közigazgatás
Kihelyezett tagozatok: Beszterce, Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy

30

30

Kommunikációs és közkapcsolatok
román, magyar és német tagozat

170

170

Újságírás
román, magyar, német és angol tagozat

170

170

Reklámtudomány
román tagozat

170

-

Közegészségügyi szolgáltatások és
-politikák (Public Health)
angol nyelven

170

-

Leadership a közszférában
angol nyelven

170

-

Digitális média
román tagozat

170

-

Studii de conflict

170

-

Știința datelor sociale

170

-