Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar (FSPAC) a közigazgatás, az újságírás, a kommunikáció és közkapcsolatok, a leadership, a politikatudományok és a közegészségügy szakterületein kínál képzési programokat. Már a kezdetektől, azaz 1995-től karunkon folyamatos fejlődés ment végbe a képzési programok és a kutatás, az infrastruktúra, az oktatás minősége, valamint a tanórán kívüli tevékenységek terén. A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar küldetésének tartja jó szakemberek kinevelését a politikatudományok, a közigazgatás-tudomány és a kommunikációtudomány területén, és ezáltal stabil, hasznos és hatékonyságon alapuló kapcsolatot szeretne létrehozni az oktatási szféra és a munkaerőpiac között. A javarészt fiatal oktatókból álló munkaközösség a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon végzett, majd tudását Európa és az Amerikai Egyesült Államok kiváló egyetemein tökéletesítette.

 • Cím: General Traian Moşoiu (Zápolya) utca 71., 400132 Kolozsvár
 • Telefon: +40 264-431.505; +40 736-980.605
 • Fax: +40 264-406.054
 • Email: admitere@fspac.ro
 • Honlap: fspac.ubbcluj.ro/

Szakok

Politikatudományok szakterület

1 POLITIKATUDOMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat, illetve angol nyelvű képzés;

Kommunikációtudományok szakterület

2 KOMMUNIKÁCIÓ és KÖZKAPCSOLATOK szak (3 év, nappali képzés) – magyar, román és német tagozat; távoktatás (3 év) a román tagozaton
3 ÚJSÁGÍRÁS szak (3 év, nappali képzés) – magyar, román és német tagozat, illetve angol nyelvű képzés; távoktatás (3 év) a román tagozaton
4 REKLÁMKOMMUNIKÁCIÓ szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat
5 DIGITÁLIS MÉDIA szak (3 év, nappali képzés, román nyelven)

Közigazgatás-tudományok szakterület

6 KÖZIGAZGATÁS szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat, távoktatás (3 év) a román tagozaton
7 KÖZIGAZGATÁS szak, Szatmárnémeti (3 év, távoktatás) - román tagozat
8 KÖZIGAZGATÁS szak, Sepsiszentgyörgy (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat
9 KÖZIGAZGATÁS szak, Beszterce (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román tagozat
10 KÖZIGAZGATÁS szak, Resicabánya (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román tagozat
11 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK és POLITIKÁK (PUBLIC HEALTH) szak (3 év, nappali képzés) – angol nyelvű képzés
12 KONFLIKTUSTUDOMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés, román nyelven)
13 TÁRSADALMI ADATTUDOMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés, román nyelven)

 

Kiválasztási szempontok minden szak esetén

I. vizsgaforduló (kizáró jellegű):

 • A választott tanulmányi program nyelvén elkészített motivációs levél, amelyet a megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek.
 • Amennyiben a jelentkező beiratkozáskor a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar által meghirdetett szakok közül többet is szeretne választani, külön motivációs levelet kell benyújtania minden egyes szak esetében, az adott tanulmányi program nyelvén.
 • Mindazon jelentkezőknek, akik nem magyar vagy román tannyelvű képzési programokra iratkoznak be, nyelvvizsgázniuk kell a kiválasztott szak nyelvén, az alábbiak szerint:
  - az angol tannyelvű szakok esetén valamennyi jelentkezőnek részt kell vennie az angol nyelv ismeretét felmérő interjún
  - a német tannyelvű szakok esetén a német nyelv ismeretét igazoló (nemzetközileg elismert vagy az Alpha/Lingua nyelvközpontok által kibocsátott, legalább B2-es szintű) oklevéllel rendelkező jelentkezőknek nem kell külön nyelvvizsgázniuk. Mindazon jelentkezőknek, akik nem rendelkeznek hasonló nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, a német nyelv ismeretét felmérő online tesztet kell megoldaniuk
 • Csak azok a jelentkezők juthatnak tovább a felvételi második fordulójába, akik sikeresen átmentek ezen az ellenőrzésen.

II. vizsgaforduló:

 • A kizáró jellegű I. vizsgafordulón átment jelentkezők elosztása a tandíjmentes és tandíjas helyekre. Ebben a fordulóban várólistára kerülnek mindazon jelentkezők, akik nem érték el a tandíjmentes vagy tandíjas helyek elfoglalásához szükséges átlagot, a következő kritérium alapján: érettségi vizsga átlaga.
 • A II. vizsgafordulóban bejutott jelentkezők által vissza nem igazolt helyeket újraosztják a várólistán lévő jelentkezők között, figyelembe véve a beiratkozási űrlapon megjelölt szakválasztási opciókat.

III. vizsgaforduló:

 • Az I. és II. vizsgafordulót követően a jelentkezők elosztása a végleges felvételi listákon, tandíjas vagy tandíjmentes helyekre, illetve a kiesett jelentkezők névsorának kifüggesztése.

A 2022 / 2023-as tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás

Politikatudományok
román, magyar és angol tagozat

30

-

Közigazgatás
román és magyar tagozat

30

30

Közigazgatás
Kihelyezett tagozatok: Beszterce, Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy, Resicabánya

30

30

Kommunikációs és közkapcsolatok
román, magyar és német tagozat

30

30

Újságírás
román, magyar, német és angol tagozat

30

30

Reklámtudomány
román tagozat

30

-

Közegészségügyi szolgáltatások és -politikák
(Public Health)
angol tagozat

30

-

Leadership a közszférában
angol nyelven

30

-

Digitális média
román tagozat

30

-

Konfliktustanulmányok

30

-

Szociális informatika

30

-

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás

Politikatudományok
román, magyar és angol tagozat

170

-

Közigazgatás
román és magyar tagozat

170

170

Közigazgatás
Kihelyezett tagozatok: Beszterce, Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy, Resicabánya

30

30

Kommunikációs és közkapcsolatok
román, magyar és német tagozat

170

170

Újságírás
román, magyar, német és angol tagozat

170

170

Reklámtudomány
román tagozat

170

-

Közegészségügyi szolgáltatások és -politikák
(Public Health)
angol tagozat

170

-

Leadership a közszférában
angol nyelven

170

-

Digitális média
román tagozat

170

-

Konfliktustanulmányok
Linia română

170

-

Szociális informatika

170

-

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2022 / 2023-as tanévben

1. ALAPKÉPZÉS

Szak/szakterület

Alapképzés
(lej)

nappali

távoktatás

Politikatudományok - román, magyar és angol nyelven

2.600

-

Közigazgatás - román, magyar nyelven

2.700

2.600

Közigazgatás (Resicabánya)

2.400

2.400

Kommunikáció és közkapcsolatok - román, magyar és német nyelven

2.900

2.800

Újságírás - román, magyar, német és angol nyelven

3.000

2.600

Reklám - román nyelven

2.900

-

Közegészségügyi szolgáltatások és -politikák (Public Health) - angol nyelven

4.300

-

Leadership a közszférában - angol nyelven

3.000

-

Digitális média – román nyelven

3.400

-

Konfliktustanulmányok – román nyelven

3.000

-

Szociális informatika

3.200

-