Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar (FSPAC) a közigazgatás, az újságírás, a kommunikáció és közkapcsolatok, a leadership, a politikatudományok és a közegészségügy szakterületein kínál képzési programokat. Már a kezdetektől, azaz 1995-től karunkon folyamatos fejlődés ment végbe a képzési programok és a kutatás, az infrastruktúra, az oktatás minősége, valamint a tanórán kívüli tevékenységek terén. A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar küldetésének tartja jó szakemberek kinevelését a politikatudományok, a közigazgatás-tudomány és a kommunikációtudomány területén, és ezáltal stabil, hasznos és hatékonyságon alapuló kapcsolatot szeretne létrehozni az oktatási szféra és a munkaerőpiac között. A javarészt fiatal oktatókból álló munkaközösség a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon végzett, majd tudását Európa és az Amerikai Egyesült Államok kiváló egyetemein tökéletesítette.

 • Cím: General Traian Moşoiu (Zápolya) utca 71., 400132 Kolozsvár
 • Telefon: +40 264-431.505; +40 736-980.605
 • Fax: +40 264-406.054
 • Email: admitere@fspac.ro
 • Honlap: fspac.ubbcluj.ro/

Szakok

Politikatudományok szakterület

1 POLITIKATUDOMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat, illetve angol nyelvű képzés;

Kommunikációtudományok szakterület

2 KOMMUNIKÁCIÓ és KÖZKAPCSOLATOK szak (3 év, nappali képzés) – magyar, román és német tagozat; távoktatás (3 év) a román tagozaton
3 ÚJSÁGÍRÁS szak (3 év, nappali képzés) – magyar, román és német tagozat, illetve angol nyelvű képzés; távoktatás (3 év) a román tagozaton
4 REKLÁMKOMMUNIKÁCIÓ szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat
5 DIGITÁLIS MÉDIA szak (3 év, nappali képzés, román nyelven)

Közigazgatás-tudományok szakterület

6 KÖZIGAZGATÁS szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat, távoktatás (3 év) a román tagozaton
7 KÖZIGAZGATÁS szak, Szatmárnémeti (3 év, távoktatás) - román tagozat
8 KÖZIGAZGATÁS szak, Sepsiszentgyörgy (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat
9 KÖZIGAZGATÁS szak, Beszterce (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román tagozat
10 KÖZIGAZGATÁS szak, Resicabánya (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román tagozat
11 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK és POLITIKÁK (PUBLIC HEALTH) szak (3 év, nappali képzés) – angol nyelvű képzés
12 KONFLIKTUSTUDOMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés, román nyelven)
13 TÁRSADALMI ADATTUDOMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés, román nyelven)

 

Kiválasztási szempontok minden szak esetén

I. vizsgaforduló (kizáró jellegű):

 • A választott tanulmányi program nyelvén elkészített motivációs levél, amelyet a megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek.
 • Amennyiben a jelentkező beiratkozáskor a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar által meghirdetett szakok közül többet is szeretne választani, külön motivációs levelet kell benyújtania minden egyes szak esetében, az adott tanulmányi program nyelvén.
 • Mindazon jelentkezőknek, akik nem magyar vagy román tannyelvű képzési programokra iratkoznak be, nyelvvizsgázniuk kell a kiválasztott szak nyelvén, az alábbiak szerint:
  - az angol tannyelvű szakok esetén valamennyi jelentkezőnek részt kell vennie az angol nyelv ismeretét felmérő interjún
  - a német tannyelvű szakok esetén a német nyelv ismeretét igazoló (nemzetközileg elismert vagy az Alpha/Lingua nyelvközpontok által kibocsátott, legalább B2-es szintű) oklevéllel rendelkező jelentkezőknek nem kell külön nyelvvizsgázniuk. Mindazon jelentkezőknek, akik nem rendelkeznek hasonló nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, a német nyelv ismeretét felmérő online tesztet kell megoldaniuk
 • Csak azok a jelentkezők juthatnak tovább a felvételi második fordulójába, akik sikeresen átmentek ezen az ellenőrzésen.

II. vizsgaforduló:

 • A kizáró jellegű I. vizsgafordulón átment jelentkezők elosztása a tandíjmentes és tandíjas helyekre. Ebben a fordulóban várólistára kerülnek mindazon jelentkezők, akik nem érték el a tandíjmentes vagy tandíjas helyek elfoglalásához szükséges átlagot, a következő kritérium alapján: érettségi vizsga átlaga.
 • A II. vizsgafordulóban bejutott jelentkezők által vissza nem igazolt helyeket újraosztják a várólistán lévő jelentkezők között, figyelembe véve a beiratkozási űrlapon megjelölt szakválasztási opciókat.

III. vizsgaforduló:

 • Az I. és II. vizsgafordulót követően a jelentkezők elosztása a végleges felvételi listákon, tandíjas vagy tandíjmentes helyekre, illetve a kiesett jelentkezők névsorának kifüggesztése.

A 2022 / 2023-as tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2022 / 2023-as tanévben