Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar a Babeş–Bolyai Tudományegyetem egyik legmodernebb és legdinamikusabb kara, ahol valamennyi egyetemi képzési forma megtalálható: alapképzés, magiszteri képzés, doktori képzés, távoktatás, folyamatos képzés, posztgraduális átképzés, kutatási programok, tanácsadás és fenntartható fejlődés.

  • Cím: Teodor Mihali utca 58–60., Kolozsvár, 400591
  • Telefon: +40 264-418.655
  • Fax: +40 264-412.570
  • Email: admitere@econ.ubbcluj.ro
  • Honlap: hu.econ.ubbcluj.ro

Szakok

Menedzsment szakterület

1 MANAGEMENT szak – 3 év, nappali képzés – magyar és román tagozat, illetve angol nyelvű képzés
– 3 év, távoktatás – magyar és román tagozat

Marketing szakterület

2 MARKETING szak – 3 év, nappali képzés – magyar és román tagozat
– 3 év, távoktatás – román tagozat
3 MARKETING szak Resicabánya – 3 év, nappali képzés – román tagozat
– 3 év, távoktatás – román tagozat

Üzletigazgatás szakterület

4 A KERESKEDELEM, a TURIZMUS és a SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGTANA szak – 3 év, nappali képzés – román tagozat
– 3 év, távoktatás – román tagozat
5 A KERESKEDELEM, a TURIZMUS és a SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGTANA szak Resicabánya – 3 év, nappali képzés – román tagozat
6 A KERESKEDELEM, a TURIZMUS és a SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGTANA szak Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozat – 3 év, nappali képzés – magyar és román tagozat
7 ÜZLETIGAZGATÁS szak – 3 év, nappali képzés - német tagozat
8 VÁLLALAT-GAZDASÁGTAN szak Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozat – 3 év, nappali képzés - magyar tagozat
– 3 év, távoktatás – magyar tagozat

Pénzügy szakterület

9 BANK és PÉNZÜGY szak – 3 év, nappali képzés – magyar és román tagozat, illetve angol nyelvű képzés
– 3 év, távoktatás – román tagozat

Könyvelés szakterület

10 KÖNYVELÉS és SZÁMVITELI INFORMATIKA szak – 3 év, nappali képzés - román tagozat, illetve francia és angol nyelvű képzés
– 3 év, távoktatás – román tagozat
11 KÖNYVELÉS és SZÁMVITELI INFORMATIKA szak Resicabánya – 3 év, nappali képzés – román tagozat
12 KÖNYVELÉS és SZÁMVITELI INFORMATIKA szak Máramarosszigeti Kihelyezett Tagozat – 3 év, nappali képzés – román tagozat
– 3 év, távoktatás – román tagozat

Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika szakterület

13 GAZDASÁGI INFORMATIKA szak – 3 év, nappali képzés – magyar és román tagozat
– 3 év, távoktatás – román tagozat
14 STATISZTIKA és GAZDASÁGI ELŐREJELZÉS szak – 3 év, nappali képzés – román tagozat

Nemzetközi gazdaságtan és üzletek szakterület

15 NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN és ÜZLETEK szak – 3 év, nappali képzés - román és angol nyelven
– 3 év, távoktatás – román tagozat

Közgazdaságtan szakterület

16 ÁLTALÁNOS KÖZGAZDASÁGTAN szak – 3 év, nappali képzés – román tagozat
17 AGRÁR-, ÉLELMISZERIPARI és KÖRNYEZETGAZDASÁG szak – 3 év, nappali képzés – román tagozat

 

Kiválasztási szempontok minden szak esetén

  • I. kritérium: a jelentkező által keltezett és aláírt motivációs esszé megírása, amelyet a beiratkozáskor kell leadni, és amely megfelelt/nem felelt meg minősítést kap. A motivációs esszé jelenti a felvételi próbát. Az esszét a jelentkező által kiválasztott tanulmányi program/programok nyelvén kell megírni. Abban az esetben, ha egy jelentkező több, más-más tannyelvű képzési programra is szeretne bejutni (kiválasztva több opciót is), akkor minden választott képzési nyelv esetén egy-egy esszét kell elkészítenie.
  • II. kritérium: az I. vizsgaforduló alapján bejutott jelentkezők rangsorolása az érettségi jegyek átlaga alapján történik. A felvételi vizsga átlagát az érettségin megszerzett jegyek átlaga képezi, amelyhez szükség esetén hozzáadódnak a kiegészítő/sajátos kritériumok alapján kapott pontszámok is anélkül, hogy ez a jegy 10-esnél nagyobb lenne.

A 2021 / 2022-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak 50 50

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak 150 150

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2021 / 2022-es tanévben

1. ALAPKÉPZÉS

Szak/szakterület

Alapképzés (lej)

nappali

távoktatás

minden szak a gazdasági informatika kivételével

2.900

2.900

Gazdasági informatika

3.400

3.400

Resicabánya Kihelyezett Tagozat

2.400

2.400