Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar

Elérhetőség

A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar a Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyik legmodernebb és legdinamikusabb kara, és a környezeti kérdésekben való felkészülést biztosítja alapképzésen, magiszteri és doktori képzésen, a legújabb, attraktív és népszerű szakokon: környezettudomány (román és magyar tannyelvű képzés), környezetföldrajz, környezetmérnöki, biotechnikai és ökológiai rendszerek mérnöki tudománya (alapképzés); kockázatértékelés és környezetbiztonság, környezetirányítás és környezetvédelem, környezetminőség és energiaforrások, hulladékértékesítés mérnöki, valamint a fenntartható fejlődés és környezetmenedzsment magiszteri szakokon. Az elmúlt évek során karunk fejlődött, és folyamatosan alkalmazkodott az oktatási politikák és a környezeti stratégiák keretében népszerűsített elvárásokhoz, megpróbálván ugyanakkor választ adni az egyre nagyobb igényű munkaerő-piaci elvárásoknak.

Szakok

Környezettudományok szakterület

  1. KÖRNYEZETTUDOMÁNY szak, (3 éves, nappali képzés) – magyar és román tagozat
  2. KÖRNYEZETTUDOMÁNY szak a Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozaton, (3 éves, nappali képzés) – magyar tagozat
  3. MENEDZSMENT ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI AUDIT szak (3 éves, nappali képzés) – román tagozat

Környezetmérnöki szakterület

  1. KÖRNYEZETMÉRNÖKI szak (4 éves, nappali képzés) – román tagozat
  2. BIOTECHNIKAI és ÖKOLÓGIAI RENDSZEREK MÉRNÖKI TUDOMÁNYA szak (4 éves, nappali képzés) – román tagozat

Kiválasztási szempontok valamennyi szak esetében

  • Motivációs esszé – amelyet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek
  • Az érettségi jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 100%-át képezi
  • A „Marcian Bleahu” versenyen részt vett jelentkezők esetében a versenyen kapott pontszám (jegy) képezi a végső felvételi átlag 70%-át, az érettségi jegyek átlaga pedig a 30%-át.

 

A tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/ szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak.
50 -

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/ szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak. 90 -