Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar a Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyik legmodernebb és legdinamikusabb kara, és a környezeti kérdésekben való felkészülést biztosítja alapképzésen, magiszteri és doktori képzésen, a legújabb, attraktív és népszerű szakokon: környezettudomány (román és magyar tannyelvű képzés), környezetföldrajz, környezetmérnöki, biotechnikai és ökológiai rendszerek mérnöki tudománya (alapképzés); kockázatértékelés és környezetbiztonság, környezetirányítás és környezetvédelem, környezetminőség és energiaforrások, hulladékértékesítés mérnöki, valamint a fenntartható fejlődés és környezetmenedzsment magiszteri szakokon. Az elmúlt évek során karunk fejlődött, és folyamatosan alkalmazkodott az oktatási politikák és a környezeti stratégiák keretében népszerűsített elvárásokhoz, megpróbálván ugyanakkor választ adni az egyre nagyobb igényű munkaerő-piaci elvárásoknak.

 • Cím: Fântânele (Etelközi) utca 30., Kolozsvár, 400294
 • Telefon: +40 264-307.030
 • Fax: +40 264-307.032
 • Email: enviro@ubbcluj.ro
 • Honlap: enviro.ubbcluj.ro/hu/
  index.php

Szakok

Környezettudományok szakterület

1 KÖRNYEZETTUDOMÁNY szak – 3 éves, nappali képzés – magyar és román tagozat
2 KÖRNYEZETTUDOMÁNY szak a Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozaton – 3 éves, nappali képzés - magyar tagozat
3 MENEDZSMENT ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI AUDIT szak – 3 éves, nappali képzés – román tagozat

Környezetmérnöki szakterület

4 KÖRNYEZETMÉRNÖKI szak – 4 éves, nappali képzés – román tagozat
5 BIOTECHNIKAI és ÖKOLÓGIAI RENDSZEREK MÉRNÖKI TUDOMÁNYA szak – 4 éves, nappali képzés – román tagozat

 

Kiválasztási szempontok valamennyi szak esetében

  • Az érettségi jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 100%-át képezi.
  • A „Marcian Bleahu” versenyen részt vett jelentkezők esetében a versenyen kapott pontszám (jegy) képezi a végső felvételi átlag 70%-át, az érettségi jegyek átlaga pedig a 30%-át.

A 2021 / 2022-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak
50 -

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak 90 -

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2021 / 2022-es tanévben

1. ALAPKÉPZÉS

Szak/szakterület

Alapképzés (lej)

nappali

távoktatás

minden szak

2.500

-