Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar a szociológia, a kulturális antropológia, a szociális munka és a humánerőforrás menedzsment szakokon biztosít képzést. A karra jelentkező diákok a román és a magyar tagozat között választhatnak. Minden egyetemi tanévben angol tannyelvű előadások is vannak, és külföldről érkező hallgatókat is fogadunk. Dinamikus és a társadalmi valóságra érzékeny környezetben valósítjuk meg az interaktív tanulás hagyományát, valamint az egyetemi oktatók és hallgatók közötti együttműködést kutatási projektek és szociális beavatkozások keretében. Végzőseink szakértő-tanácsadóként dolgoznak köz- és magánintézmények marketing és humánerőforrás osztályain, közvélemény-kutatással foglalkozó intézetek kutatói, újságírók, szociális munkások, iskolai tanácsadók, egyetemi oktatók vagy közoktatási intézmények tanárai.

  • Cím: B-dul 21 Decembrie/ 1989 sugárút, 128–130., Kolozsvár, 400604
  • Telefon: +40 264-424.674, +40 264-405.300, 5341-es mellék
  • Fax: +40 264-424.674
  • Email: admitere.socasis@ubbcluj.ro
  • Honlap: socasis.ubbcluj.ro/

Szakok

Szociológia szakterület

1 SZOCIOLÓGIA szak – 3 év, nappali képzés – magyar és román tagozat
2 HUMÁNERŐFORRÁS szak – 3 év, nappali képzés – magyar és román tagozat
3 ANTROPOLÓGIA szak – 3 év, nappali képzés – magyar és román tagozat

Domeniul Asistență Socială

4 SZOCIÁLIS MUNKA szak – 3 év, nappali képzés – magyar és román tagozat
- 3 év, távoktatás – magyar és román tagozat
5 SZOCIÁLIS MUNKA szak Resicabánya – 3 év, nappali képzés – román tagozat

 

Felvételi kritériumok minden szak esetén

  • motivációs levél, amelyet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek;
  • az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi, valamint a tandíjas helyre felvételiző, egyetemi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetén az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi;
  • felvételi kedvezményben részesülnek az Olimpiada Voluntarilor verseny, a Venczel József esszéverseny, valamint az iskolai szaktantárgy-versenyek résztvevői és díjazottjai.

A 2021 / 2022-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak
30 30
Szociális munka (Resicabánya) 30 -

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak 120 120
Szociális munka (Resicabánya) 120 -

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2021 / 2022-es tanévben

1. ALAPKÉPZÉS

Szak/szakterület

Alapképzés (lej)

nappali

távoktatás

Szociológia – román nyelven

2.500

2.500

Szociológia – magyar nyelven

2.500

-

Szociális munka – román nyelven

2.500

2.500

Szociális munka – magyar nyelven

2.500

2.500

Szociális munka (Resicabánya)

2.400

-