Pszichológia és Neveléstudományok Kar

Elérhetőség

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1997-ben jött létre. Jelenlegi szerkezete az akadémiai testület kinyilvánított szándékát tükrözi, amely szerint egyszerre kell lefedni az egymással tudományos és szakmai rokonságban álló szakterületeket és szakirányokat. Magas egyetemi szabványokat vállalva és széles képzési kínálatot biztosítva a Pszichológia és Neveléstudományok Kar nemcsak a bevezető felkészítést adja, hanem folyamatos képzést is biztosít a pszichológia és neveléstudományok szakterületein. A képzési programok nyelve román, angol, magyar és német.

Szakok

Pszichológia szakterület

 1. PSZICHOLÓGIA szak (3 év, nappali képzés és távoktatás) – magyar és román tagozat

Kiválasztási szempontok: Pszichológia szak - román tagozat

 • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • 50% test grilă de cunoștințe pe baza unui manual de Psihologie de liceu

Írásbeli teszt az alapvető pszichológiai fogalmak ismeretéből, egy középiskolai Pszichológia tankönyv alapján (megjelölt szakirodalom a kar honlapján) – a végső felvételi jegy 50%-át képezi, de ez a feleletválasztós teszt NEM kizáró jellegű. (Szakirodalom: Psihologie: manual pentru clasa a X-a, Editura POLIROM, coord. Adrian Neculau, ediția 2012).: kognitív érzékelési folyamatok; magasabb rendű kognitív folyamatok; a beszéd; szabályozási folyamatok; a vérmérséklet; a képességek; a kreativitás; a személyiségfejlődés szakaszai.

Kiválasztási szempontok: Pszichológia szak - magyar tagozat

 • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • Írásbeli vizsga a végső felvételi jegy 50%-át képezi

Írásbeli vizsga az alapvető pszichológiai fogalmak ismeretéből - a végső felvételi jegy 50%-át képezi, de a vizsga NEM kizáró jellegű. Az írásbeli vizsga során a pszichológia alapfogalmainak ismeretét kérjük számon: az érzékelés, az észlelés, a gondolkodás, az emlékezet, a képzelet és kreativitás, a motiváció, az érzelmek (érzelmi folyamatok), a személyiség. Szakirodalom: Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., (1997), Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest; Doina-Olga Ștefănescu, Elena Bălan, Cristina Ștefan, (2007) Pszichológia, Tankönyv a X. osztály számára, T3 Kiadó.

Neveléstudományok szakterület

 1. GYÓGYPEDAGÓGIA szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román; (3 év, távoktatás) a román tagozaton

Kiválasztási szempontok: Gyógypedagógia szak - magyar és román tagozat

 • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • Írásbeli vizsga, amely a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő személyekről szóló, érvelő, argumentatív jellegű szöveg megírásából áll, és a végső felvételi jegy 50%-át képezi.

A jelentkezők az írott sajtóban megjelent szövegrészletet kapnak, amely egy Romániában elő, hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő személyről szóló tudósítás. Az adott részlet a következő területeket célozza: oktatás, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, szabadidő eltöltése, szakképzés, magatartások és diszkrimináció.

 1. PEDAGÓGIA szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat

Kiválasztási szempontok: Pedagógia szak - román tagozat

 • A jelentkező által írt, keltezett és aláírt motivációs esszé, amelyet beiratkozáskor kell benyújtani, és amely megfelelt/nem felelt meg minősítést kap.
 • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi.
 1. ÓVODAI ésELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA szak, Kolozsvár (3 év, nappali képzés) – magyar, román, német nyelven, és (3 év, távoktatás) magyar és román nyelven

Kiválasztási szempontok:

 • Kommunikációs készségeket és képességeket felmérő, kizáró jellegű vizsga (folyékony és kifejező olvasás, párbeszéd, a vélemény indoklása, érvelés, kifejezésmód, társas interakcióra való képesség). A szóbeli vizsgát megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelik.
 • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi.
 1. ÓVODAI ésELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA szak, Szatmárnémeti (3 év, nappali képzés) – magyar tagozat

Kiválasztási szempontok:

 • Kommunikációs készségeket és képességeket felmérő, kizáró jellegű vizsga (folyékony és kifejező olvasás, párbeszéd, a vélemény indoklása, érvelés, kifejezésmód, társas interakcióra való képesség). A szóbeli vizsgát megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelik.
 • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi.
 1. ÓVODAI ésELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA szak, Marosvásárhely (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat; távoktatás (3 éves képzés) a román tagozaton

Kiválasztási szempontok:

 • Kommunikációs készségeket és képességeket felmérő, kizáró jellegű vizsga (folyékony és kifejező olvasás, párbeszéd, a vélemény indoklása, érvelés, kifejezésmód, társas interakcióra való képesség). A szóbeli vizsgát megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelik.
 • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi.
 1. ÓVODAI ésELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJAszak, Kézdivásárhely (3 év, nappali képzés) – magyar tagozat

Kiválasztási szempontok:

 • Kommunikációs készségeket és képességeket felmérő, kizáró jellegű vizsga (folyékony és kifejező olvasás, párbeszéd, a vélemény indoklása, érvelés, kifejezésmód, társas interakcióra való képesség). A szóbeli vizsgát megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelik.
 • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi.
 1. ÓVODAI és ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA szak, Székelyudvarhely (3 év, nappali képzés és távoktatás) – magyar tagozat

Kiválasztási szempontok:

 • Kommunikációs készségeket és képességeket felmérő, kizáró jellegű vizsga (folyékony és kifejező olvasás, párbeszéd, a vélemény indoklása, érvelés, kifejezésmód, társas interakcióra való képesség). A szóbeli vizsgát megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelik.
 • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi.
 1. ÓVODAI és ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA szak, Naszód (3 év, nappali képzés) – román tagozat; távoktatás (3 éves képzés) a román tagozaton

Kiválasztási szempontok:

 • Kommunikációs készségeket és képességeket felmérő, kizáró jellegű vizsga (folyékony és kifejező olvasás, párbeszéd, a vélemény indoklása, érvelés, kifejezésmód, társas interakcióra való képesség). A szóbeli vizsgát megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelik.
 • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi.
 1. ÓVODAI és ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA szak, Máramarossziget (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román tagozat

Kiválasztási szempontok:

 • Kommunikációs készségeket és képességeket felmérő, kizáró jellegű vizsga (folyékony és kifejező olvasás, párbeszéd, a vélemény indoklása, érvelés, kifejezésmód, társas interakcióra való képesség). A szóbeli vizsgát megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelik.
 • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi.

A tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/ szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak.
50 50

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/ szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak. 200 200