ALAPKÉPZÉS

Preinscriere online ONLINE
ELŐIRATKOZÁS

PSZICHOPEDAGÓGIAI KÉPZÉSI PROGRAM A TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK, I SZINT

A Tanárképző Intézet (DPPD - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) az egyedüli akadémiai szervezet, amely a felsőoktatásban tanuló hallgatók vagy az egyetemet végzettek tanári pályájához szükséges pszichopedagógiai, didaktikai és gyakorlati felkészítését biztosítja román, magyar és német tagozaton egyaránt .

A pszichopedagógiai képzési program két részből (szakaszból) áll:

 • I. Szint
 • II. Szint

Az pedagógusképzésnek két nagy eleme van:

 • pszichopedagógiai, módszertani és gyakorlati képzés a Tanárképző Intézet keretében (a Tanárképző Intézet tantervében szereplő program teljesítésével)
 • szakmai képzés az egyes karok keretein belül (a karok tantervében szereplő program elvégzésével))

Ahhoz, hogy valaki egy tanári állást elfoglalhasson, mindkét képzési forma elvegzése szükséges (szakmai és pszichopedagógiai).

 

A pszichopedagógiai képzési programba 2018 július 11-27 között lehet beíratkozni a következő beíratkozási központokban:

Karok

Tanarképző Intézet beíratkozási központjai

Terem

1. BBTE főépület
Kogălniceanu (Farkas) utca 1

Chamoux

 • Biológia és Geológia Kar
 • Földrajz Kar
 • Jogi Kar
 • Fizika Kar
 • Történelem és Filozófia Kar
 • Matemetika és Informatika Kar
 • Európai Tudományok Kar
 • Környezettudományi és Körnzeyetmétnöki Kar
 • Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar
 • Szíinház és Televizió Kar
 • Római Katólikus Teológia Kar

2. Tanérképző Intézet
Sindicatelor (Patak) utca 7

1. Terem

 • Kémia és Vegyészmérnöki Kar
 • Pszichológia és NeveléstudományiKar
 • Görög-Katolikus Teológia és Tanárképző Kar

3. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar
Teodor Mihali (Szopori) út 58-60

441. Terem

 • Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar
 • Szociológia és Szociális Munkás-képző Kar

4. Bölcsészettudományi Kar
Horea (Nagy) út, 31

Eminescu

 • Bölcsészettudományi Kar
 • Üzletkötő Kar
 • Református Teológia Kar

5. Testnevelés és Sport Kar
Pandurilor (Feketepalló) utca 7

Iuliu Hațeganu
park

 • Testnevelés és Sport Kar

6.Ortodox Teológia és Tanárképző Kar
Episcop N. Ivan utca

A kar könyvtára

 • Ortodox Teológia és Tanárképző Kar

FELVÉTELI

A jelentkezők pszichopedagógiai képzésére való beiratkozása egy motivációs esszé alapján készített interjú során történik.

A motivációs esszét minden jelentkezőnek az alábbi szerkesztési és tartalmi követelmények figyelembevételével kell elkészítenie:

 • bemutatni a jelentkező indokait és érveit arra vonatkozóan, hogy miért szeretne tanári pályát, didaktikai karriert választani,
 • bemutatni a jelentkező személyes képességeit, értékeit és teljesítményeit, amelyek – saját megítélése szerint – alkalmassá teszik őt a tanári hivatás végzésére,
 • a pszichopedagógiai képzésre vonatkozó saját vélemény kifejtése, abban az értelemben, hogy a tanári pályát a szakmai fejlődés legelső lehetőségeként, vagy alternatív megoldásként értelmezi, az adott helyzet függvényében.
 • A motivációs esszé formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, egyszeres sorköz. Terjedelme: maximum egy A4-es oldal.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) eredetivel azonos ( “condofm cu originalul”) másolata
 • személyazonossági igazolvány fénymásolata
 • motivációs esszé
 • orvosi igazolás arról, hogy az illető nem szenved fertőző betegségben és alkalmas a tanári pályára
 • I-es szintű tanulmányi szerződés, két példányban, amelyet az alábbi oldalról is le lehet tölteni: http://dppd.ubbcluj.ro/, vagy ki lehet tölteni a Tanárképző Intézet beíratkozási központjaiban is.
 • irattartó fólia

A költségekre vonatkozó tudnivalók

 • a tandíjmentes (állami) helyekre felvételt nyert jelentkezőknek a Tanárképző Intézetnél szintén hallgatói státusuk lesz (tandíjmentes helyre bejutott hallgatók).
 • a tandíjas helyekre felvételt nyert jelentkezők a költségtérítéses rendszer keretében vehetik fel a pedagógia modul tantárgyait. A tandíj első részletét, a 2018-2019>-es tanév I. félévi tandíját 2018 október 1-12 között kell befizetniük a Tanárképző Intézet székhelyén (str. Sindicatelor 7.), munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között. Egy kredit értéke 27 RON.