PSZICHOPEDAGÓGIAI KÉPZÉSI PROGRAM (PEDAGÓGIAI MODUL) A TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK, I-es SZINT

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (DPPD – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) az egyedüli akadémiai szervezet, amely rendelkezik azzal a jogkörrel, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók vagy az egyetemet végzettek pszichopedagógiai, didaktikai és gyakorlati felkészítését és továbbképzését biztosítsa a román, magyar és német tagozaton egyaránt.

Felvételi

Az I-es szintű pszichopedagógiai programra (alapképzés) való felvételire kizárólag online kerül sor a BBTE Karain meghirdetett felvételi időszakban. A beiratkozáshoz szükséges okiratokat a következő egyetemi tanév kezdetén kell benyújtani a Tanárképző Intézet titkárságán (Moților/ Mócok útja 11.)

A Pedagógiai modulra való beiratkozás érdekében, az adott karon megszerzett hely visszaigazolása során be kell jelölni az I-es szintű pszichopedagógiai program (alapképzés) képzési csomagjának felvételét, és az oldalra fel kell tölteni a Tanulmányi szerződést, valamint a motivációs esszét. Majd a teljes dossziét 2020 októberében le kell adni a Tanárképző Intézet titkárságán (Moților/ Mócok útja 11).

A jelentkezők pszichopedagógiai képzésre (I-es szint) való beiratkozása egy motivációs esszé alapján történik.

A motivációs esszét minden jelentkezőnek az alábbi szerkesztési és tartalmi követelmények figyelembevételével kell elkészítenie:

 • bemutatni a jelentkező egyéni indokait és érveit arra vonatkozóan, hogy miért szeretne tanári pályát, didaktikai karriert választani,
 • bemutatni a jelentkező személyes képességeit, értékeit és teljesítményeit, amelyek – saját megítélése szerint – alkalmassá teszik őt a tanári hivatás betöltésére,
 • a pszichopedagógiai képzésre vonatkozó személyes vélemény kifejtése, abban az értelemben, hogy a tanári pályát a szakmai fejlődés legelső lehetőségeként vagy alternatív megoldásként értelmezi,
 • a motivációs esszé formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, egyszeres sorköz, és a szöveg terjedelme: maximum egy A4-es oldal.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

A tandíjakra vonatkozó tudnivalók:

 • Tandíjmentes helyek esetében: a tandíjmentes (állami) helyekre felvételt nyert jelentkezőknek a Tanárképző Intézetnél szintén hallgatói státusuk lesz (tandíjmentes helyre bejutott hallgatók).
 • Tandíjas helyek esetében: a tandíjas helyekre felvételt nyert jelentkezők a költségtérítéses rendszer keretében vehetik fel a pedagógia modul tantárgyait.
  A tandíj első részletét, a 2020–2021-es egyetemi tanév I. félévi tandíját 2020 októberében lehet befizetni.

A pszichopedagógiai képzés két szinten valósul meg:

 • I-es szint (bevezető)
 • II-es szint (elmélyülés)

A bevezető képzési szint két részből áll:

 • pszichopedagógiai, didaktikai és gyakorlati képzés – amelyet a Tanárképző Intézet tantervében szereplő pszichopedagógiai és módszertani program elvégzése biztosít, valamint a
 • szakmai képzés – amelyet az egyes karok tantervében szereplő tantárgyak felvétele biztosít.

Ahhoz, hogy valaki elfoglalhasson egy tanári állást, mindkét képzési forma elvégezésére szüksége lesz (pszichopedagógiai, didaktikai és gyakorlati, valamint szakmai képzés).