PSZICHOPEDAGÓGIAI KÉPZÉSI PROGRAM (PEDAGÓGIAI MODUL) A TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK, I-es SZINT

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (DPPD – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) az egyedüli akadémiai szervezet, amely rendelkezik azzal a jogkörrel, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók vagy az egyetemet végzettek pszichopedagógiai, didaktikai és gyakorlati felkészítését és továbbképzését biztosítsa a román, magyar és német tagozaton egyaránt.

Felvételi

Az I-es szintű pszichopedagógiai programra (alapképzés) való felvételire 2019. július 16. és 31. között kerül sor, az alábbiak szerint:

A Tanárképző Intézet iratkozási központjai

Székhely

Terem

Karok
BBTE főépület,
str. M. Kogălniceanu (Farkas) utca 1.
Chamaux-terem
 • Biológia és Geológia
 • Földrajz
 • Jog
 • Fizika
 • Történelem és Filozófia
 • Matematika és Informatika
 • Európai Tanulmányok
 • Környezettudomány és Környezetmérnöki
 • Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományok
 • Színház és Film Kar
 • Római Katolikus Teológia
A Tanárképző Intézet székhelye,
Sindicatelor utca 7.
1-es terem
 • Kémia és Vegyészmérnöki
 • Pszichológia és Neveléstudományok
 • Görögkatolikus Teológia
Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar,
Teodor Mihali utca. 58–60.
441-es terem
 • Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar
 • Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar
Bölcsészkar,
Horea út, 31
Eminescu-terem
 • Üzletkötő
 • Bölcsészkar
 • Református Tanárképző
Testnevelés és Sport Kar,
Pandurilor utca 7.
luliu Hațieganu Sportpark
 • Testnevelés és Sport
Ortodox Teológia Kar,
Episcop N. Ivan, sz.n.
Kari könyvtár
 • Ortodox Teológia

 

A jelentkezők pszichopedagógiai képzésére (I-es szint) való beiratkozása egy motivációs esszé alapján készített interjú alapján történik.

A motivációs esszét minden jelentkezőnek az alábbi szerkesztési és tartalmi követelmények figyelembevételével kell elkészítenie:

 • bemutatni a jelentkező egyéni indokait és érveit arra vonatkozóan, hogy miért szeretne tanári pályát, didaktikai karriert választani,
 • bemutatni a jelentkező személyes képességeit, értékeit és teljesítményeit, amelyek – saját megítélése szerint – alkalmassá teszik őt a tanári hivatás betöltésére,
 • a pszichopedagógiai képzésre vonatkozó személyes vélemény kifejtése, abban az értelemben, hogy a tanári pályát a szakmai fejlődés legelső lehetőségeként vagy alternatív megoldásként értelmezi,
 • a motivációs esszé formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, egyszeres sorköz, és a szöveg terjedelme: maximum egy A4-es oldal.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) eredetivel megegyező fénymásolata;
 • személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 • motivációs esszé;
 • orvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben, vagy egyéb olyan betegségben, amely az oktatói hivatás gyakorlására alkalmatlanná tenné;
 • I-es szintű tanulmányi szerződés, két példányban, amelyet a Tanárképző Intézet honlapjáról is le lehet tölteni: http://dppd.ubbcluj.ro/, vagy ki lehet tölteni a felvételi helyszíneken;
 • irattartó fólia.

A tandíjakra vonatkozó tudnivalók:

 • Tandíjmentes helyek esetében: a tandíjmentes (állami) helyekre felvételt nyert jelentkezőknek a Tanárképző Intézetnél szintén hallgatói státusuk lesz (tandíjmentes helyre bejutott hallgatók).
 • Tandíjas helyek esetében: a tandíjas helyekre felvételt nyert jelentkezők a költségtérítéses rendszer keretében vehetik fel a pedagógia modul tantárgyait.
  A tandíj első részletét, a 2019–2020-as egyetemi tanév I. félévi tandíját 2019. október 1. és 2019. október 11. között kell befizetniük a Tanárképző Intézet székhelyén (Sindicatelor utca 7.), munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között.

A pszichopedagógiai képzés két szinten valósul meg:

 • I-es szint (bevezető)
 • II-es szint (elmélyülés)

A bevezető képzési szint két részből áll:

 • pszichopedagógiai, didaktikai és gyakorlati képzés – amelyet a Tanárképző Intézet tantervében szereplő pszichopedagógiai és módszertani program elvégzése biztosít, valamint a
 • szakmai képzés – amelyet az egyes karok tantervében szereplő tantárgyak felvétele biztosít.

Ahhoz, hogy valaki elfoglalhasson egy tanári állást, mindkét képzési forma elvégezésére szüksége lesz (pszichopedagógiai, didaktikai és gyakorlati, valamint szakmai képzés).