Történelem és Filozófia Kar

Elérhetőség

A Történelem és Filozófia Kar gyökerei az 1872 és 1948 között a Kolozsvári Tudományegyetem keretében működő Bölcsészet és Filozófia Karhoz nyúlnak vissza. Az 1948 és 1959 közötti időszakban történt módosítások egész sorozatát követően döntés született egy történelmi-filozófiai tartalmú képzési program elfogadásáról, amely összekapcsolta a történelmet a filozófiával, egészen 1989-ig. 1990 után, figyelembe véve neves külföldi intézetek és karok tapasztalatait, a Történelem és Filozófia Kar jelentős lépéseket tett struktúrájának és képzési programjainak modernizálása irányába. A Történelem és Filozófia Kar keretében 8 intézet működik: Ókortörténeti és Régészeti Intézet, Középkortörténeti, Kora-modern kori és Művészettörténeti Intézet, Modern kori Történelem, Levéltártudomány és Etnológia Intézet, Nemzetközi Tanulmányok és Jelenkortörténeti Intézet, Magyar Történeti Intézet, Filozófia Intézet, Magyar Filozófiai Intézet, Kora modern és Román Filozófiai Intézet.

 • Cím: M. Kogălniceanu (Farkas) utca 1. szám, RO-400084, Kolozsvár
 • Tel.: +40 264 405300, 5326-os mellél
 • Tel.: +40 264 405300, 5275-ös mellék
 • Fax: +40 264 591906
 • Email: hiphi@hiphi.ubbcluj.ro
 • Honlap: hiphi.ubbcluj.ro/linia_mag.html

Szakok

Történelem szakterület

 1. TÖRTÉNELEM szak (3 év, nappali képzés) – magyar, román tagozat; (3 év, távoktatás) – a magyar és román tagozaton
 2. MŰVÉSZETTÖRTÉNET szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat
 3. RÉGÉSZET szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat
 4. LEVÉLTÁR szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat

Kommunikációtudományok szakterület

 1. INFORMÁCIÓTUDOMÁNY és DOKUMENTÁCIÓTUDOMÁNY szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat

Kultúratudományok szakterület

 1. ETNOLÓGIA szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat
 2. KULTURÁLIS TURIZMUS szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterület

 1. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK és EURÓPAI TANULMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat

Filozófia szakterület

 1. FILOZÓFIA szak (3 év, nappali képzés) – magyar, román tagozat; (3 év, távoktatás) a román tagozaton

Politikatudományok szakterület

 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés) – román és angol tagozat; (3 év, távoktatás) a román tagozaton

Kiválasztási szempontok

 • Motivációs esszé leadása, amelyet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek. Azonos kritériumok alapján nyernek felvételt az egyetemi alapképzési oklevéllel, valamint a középiskolai érettségi oklevéllel rendelkező jelentkezők.
 • A rangsorolásnál az érettségi jegy 100%-ban számít.