Földrajz Kar

Elérhetőség

A földrajznak, mint akadémiai ismeretterületnek, elvitathatatlan és messzire visszanyúló hagyománya van az Alma Mater Napocensis világában. 1919-ben az akkori földrajztudomány két kiemelkedő személyisége, Emmanuel de Martonne és George Vâlsan, megalapozta a román tannyelvű modern földrajzoktatást a Nagy Egyesülést követő első évben létrehozott Felső-Dacia Tudományegyetem keretén belül. Több oktató- és kutatógeneráció kitartó, szenvedélyes és felelősségteljes munkája, tudományos életműve, és életpéldája meggyőző módon érvényre juttatta a tradíció ütőkártyáit: professzionalizmus, tapasztalat, presztízs, országos és nemzetközi elismertség. A jelenlegi Földrajz Kar, a nevezetes és rangos Babeș–Bolyai Tudományegyetem részeként, kétségtelenül birtokában van a „fiatalság” ütőkártyáinak is: dinamizmus, leleményesség, nyitottság és pragmatizmus. Mindezek megtapasztalhatóak voltak különösen 1994 után, amikor a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen belül karunk önálló szervezeti egységgé alakult. Míg 1990-ig a Földrajz Karon legtöbb 100 hallgató folytatta tanulmányait egyetlen alapképzési program (földrajz) keretében, jelen pillanatban karunknak több mint 2.000 hallgatója van az öt alapképzési program, a négy magiszteri program, valamint a Doktori Iskola soraiban.

 • Cím: Clinicilor / Mikó utca 5–7. szám, RO- 400006, Kolozsvár
 • Tel.: 0264 – 591807, 0264-592214
 • Fax: 0264 597988
 • Email: geogr@geografie.ubbcluj.ro
 • Honlap: geografie.ubbcluj.ro/pages/magyarfoldrajz/
 • Secretariat: Program cu publicul: luni-vineri 9-12
 • Casierie: Program cu publicul -Luni-Joi 9.30-12

Szakok

Földrajz szakterület

 1. FÖLDRAJZ szak (3 éves, nappali képzés) – magyar, román tagozat
 2. TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (3 éves, nappali képzés román, magyar és német tagozaton; távoktatás román tagozaton)
 3. TURIZMUSFÖLDRAJZ szak Gyergyószentmiklóson (3 éves, nappali képzés) – magyar és román tagozat
 4. TURIZMUSFÖLDRAJZ szak Máramarosszigeten (3 éves, nappali képzés) – román tagozat
 5. TURIZMUSFÖLDRAJZ szak Besztercén (3 éves, nappali képzés) – román tagozat
 6. TURIZMUSFÖLDRAJZ szak Zilahon (3 éves, nappali képzés) – román tagozat
 7. TERÜLETFEJLESZTÉS szak (3 éves, nappali képzés) – magyar és román tagozat
 8. KARTOGRÁFIA (térképészet) szak (3 éves, nappali képzés) – román tagozat
 9. HIDROLÓGIA és METEOROLÓGIA szak (3 éves, nappali képzés) – román tagozat

Kiválasztási szempontok valamennyi szak esetében

  • I. vizsgaforduló (kizáró jellegű): szándéknyilatkozat leadása beiratkozáskor, amelyet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek
  • II. vizsgaforduló: Az I. fordulóban bejutott jelentkezők szakok szerinti elosztása, a beiratkozási adatlapon megjelölt opciók, valamint az érettségi jegyek átlaga alapján

 

A tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/ szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak.
50 50

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/ szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak. 120 120