Fizika Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A felsőoktatás hagyománya az egzakt tudományok területén, beleértve a matematikát és a fizikát, hosszú évszázadokra nyúlik vissza. Görög nyelven a fizika „természetet” jelent, és mivel ennek a világnak a titkait fejti meg, a kvarkoktól egészen a csillagokig, a tudományok királynője marad. A Fizika Kar célul tűzi ki a fizikáról és a fizikusok szerepéről szóló új perspektíva megteremtését mai világunkban. A Fizika Kar 3 éves alapképzési programokat kínál a jelentkezőknek az alábbi szakokon: fizika, orvosi fizika, fizika-informatika, valamint a 4 éves mérnöki fizika. Az alapképzési oklevél megszerzését követően végzős hallgatóink a kar által meghirdetett, 2 éves magiszteri képzési programokra is jelentkezhetnek, az alábbi szakterületeken: szilárdtestfizika, orvosi- és biofizika, számítógépes fizika. A mesteri képzés után hallgatóink a doktori képzésen tökéletesíthetik karrierjüket a Fizika Doktori Iskola keretén belül: atom-, molekula- és magfizika, kondenzált anyagok fizikája, elméleti fizika, orvosi- és biofizika szakterületeken.

  • Cím: Mihail Kogălniceanu (Farkas) utca 1., Kolozsvár, 400084
  • Telefon: +40 264-405.300, 5176-os mellék
  • Fax: +40 264-591.906
  • Email: secretariat.phys@ubbcluj.ro
  • Honlap: atom.ubbcluj.ro/mafi/

Szakok

Fizika szakterület

1 FIZIKA szak (3 éves, nappali képzés) – magyar és román tagozat
2 ORVOSI FIZIKA szak (3 éves, nappali képzés) – román tagozat
3 FIZIKA-INFORMATIKA szak (3 éves, nappali képzés) – magyar és román tagozat

Alkalmazott mérnöki tudományok szakterület

4 MÉRNÖKI FIZIKA szak (4 éves, nappali képzés) – magyar és román tagozatKiválasztási szempontok minden szak esetén (amennyiben nem áll fenn járványhelyzet)

  • Az érettségi oklevéllel rendelkező jelentkezők rácsteszt jellegű írásbeli vizsgát tesznek, a végleges felvételi jegyet az alábbi képlet szerint számítjuk ki:

Felvételi jegy =  0,5 x érettségi jegy * + 0,5 x az írásbeli vizsgatesztre kapott jegy
* MEGJEGYZÉS: Az ÉRETTSÉGI JEGY esetében a jelentkező választhat az ÉRETTSÉGI JEGYEK ÁTLAGA vagy az ÉRETTSÉGI VIZSGA FIZIKA, INFORMATIKA, illetve MATEMATIKA tantárgyak jegye közül.

  • A Fizika Karra történő felvételi vizsga alternatívái az „Augustin Maior” Fizikaverseny, az iskolai tantárgyversenyek és egyéb versenyek eredményei (további részletek a Fizika Kar által a 2022–2023-as egyetemi tanévre meghirdetett alapképzési felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat mellékletében).

Kiválasztási szempontok minden szak esetén (járványhelyzetben)

  • Az érettségi oklevéllel rendelkező jelentkezők az érettségin kapott jegy alapján nyernek felvétel, és a következő lehetőségek közül választhatnak:

FELVÉTELI JEGY = ÉRETTSÉGI ÁTLAGA – 0.5
FELVÉTELI JEGY = ÉRETTSÉGI JEGY*

* MEGJEGYZÉS: Az ÉRETTSÉGI JEGY esetében a jelentkező választhat az ÉRETTSÉGI VIZSGA FIZIKA, INFORMATIKA, illetve MATEMATIKA tantárgyak jegye közül.

A 2022 / 2023-as tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2022 / 2023-as tanévben