Fizika Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A felsőoktatás hagyománya az egzakt tudományok területén, beleértve a matematikát és a fizikát, hosszú évszázadokra nyúlik vissza. Görög nyelven a fizika „természetet” jelent, és mivel ennek a világnak a titkait fejti meg, a kvarkoktól egészen a csillagokig, a tudományok királynője marad. A Fizika Kar célul tűzi ki a fizikáról és a fizikusok szerepéről szóló új perspektíva megteremtését mai világunkban. A Fizika Kar 3 éves alapképzési programokat kínál a jelentkezőknek az alábbi szakokon: fizika, orvosi fizika, fizika-informatika, valamint a 4 éves mérnöki fizika. Az alapképzési oklevél megszerzését követően végzős hallgatóink a kar által meghirdetett, 2 éves magiszteri képzési programokra is jelentkezhetnek, az alábbi szakterületeken: szilárdtestfizika, orvosi- és biofizika, számítógépes fizika. A mesteri képzés után hallgatóink a doktori képzésen tökéletesíthetik karrierjüket a Fizika Doktori Iskola keretén belül: atom-, molekula- és magfizika, kondenzált anyagok fizikája, elméleti fizika, orvosi- és biofizika szakterületeken.

  • Cím: Mihail Kogălniceanu (Farkas) utca 1., Kolozsvár, 400084
  • Telefon: +40 264-405.300, 5176-os mellék
  • Fax: +40 264-591.906
  • Email: secretariat.phys@ubbcluj.ro
  • Honlap: atom.ubbcluj.ro/mafi/

Szakok

Fizika szakterület

1 FIZIKA szak – 3 éves, nappali képzés – magyar és román tagozat
2 ORVOSI FIZIKA szak – 3 ani, cu frecvenţă – román tagozat
3 FIZIKA-INFORMATIKA szak – 3 éves, nappali képzés – magyar és román tagozat

Alkalmazott mérnöki tudományok szakterület

4 MÉRNÖKI FIZIKA szak – 4 éves, nappali képzés – magyar és román tagozatKiválasztási szempontok minden szak esetén

  • Az érettségi oklevéllel rendelkező jelentkezők rácsteszt jellegű írásbeli vizsgát tesznek, a végleges felvételi jegyet az alábbi képlet szerint számítjuk ki:

Felvételi jegy =  0,5 x érettségi jegy * + 0,5 x az írásbeli vizsgatesztre kapott jegy
* Az ÉRETTSÉGI JEGY esetében a jelentkező választhat az ÉRETTSÉGI JEGYEK ÁTLAGA vagy az ÉRETTSÉGI VIZSGA FIZIKA, INFORMATIKA, illetve MATEMATIKA tantárgyak jegye közül.

  • A Fizika Karra történő felvételire kiemelt lehetőséget jelent az „Augustin Maior” Fizikaverseny, de a Kar elfogadja az iskolai tantárgyversenyek, illetve egyéb versenyek eredményeit is, teljes vagy részleges alternatív felvételi formaként (további részletek a Fizika Kar által a 2021–2022-es egyetemi tanévre meghirdetett alapképzési felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat mellékletében).

A 2021 / 2022-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak
30 -

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak 70 -

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2021 / 2022-es tanévben

1. ALAPKÉPZÉS

Szak/szakterület

Alapképzés (lej)

nappali

távoktatás

minden szak

2.000

-