Fizika Kar

Elérhetőség

A felsőoktatás hagyománya az egzakt tudományok területén, beleértve a matematikát és a fizikát, hosszú évszázadokra nyúlik vissza. Görög nyelven a fizika „természetet” jelent, és mivel ennek a világnak a titkait fejti meg, a kvarkoktól egészen a csillagokig, a tudományok királynője marad. A Fizika Kar célul tűzi ki a fizikáról és a fizikusok szerepéről szóló új perspektíva megteremtését mai világunkban. A Fizika Kar 3 éves alapképzési programokat kínál a jelentkezőknek az alábbi szakokon: fizika, orvosi fizika, fizika-informatika, valamint a 4 éves mérnöki fizika. Az alapképzési oklevél megszerzését követően végzős hallgatóink a kar által meghirdetett, 2 éves magiszteri képzési programokra is jelentkezhetnek, az alábbi szakterületeken: szilárdtestfizika, orvosi- és biofizika, számítógépes fizika. A mesteri képzés után hallgatóink a doktori képzésen tökéletesíthetik karrierjüket a Fizika Doktori Iskola keretén belül: atom-, molekula- és magfizika, kondenzált anyagok fizikája, elméleti fizika, orvosi- és biofizika szakterületeken.

 • Cím: M. Kogălniceanu (Farkas) utca 1. szám, RO-400084, Kolozsvár
 • Tel.: +40 264 405300, 5176-os mellék
 • Tel.: +40 264 405328
 • Fax: +40 264 591906
 • Email: phys@phys.ubbcluj.ro
 • Honlap: atom.ubbcluj.ro/mafi/

Szakok

Fizika szakterület

 1. FIZIKA szak (3 éves, nappali képzés) – magyar és román tagozat
 2. ORVOSI FIZIKA szak (3 éves, nappali képzés) – román tagozat
 3. FIZIKA-INFORMATIKA szak (3 éves, nappali képzés) – magyar és román tagozat

Alkalmazott mérnöki tudományok szakterület

 1. MÉRNÖKI FIZIKA szak (4 éves, nappali képzés) – magyar és román tagozat


Kiválasztási szempontok:

 • Az érettségi oklevéllel rendelkező jelentkezők vizsgatesztet írnak, a végleges felvételi jegyet az alábbi képlet szerint számítjuk ki:

  Felvételi jegy = 0,5 x érettségi jegy* + 0,5 x az írásbeli vizsgatesztre kapott jegy

 • MEGJEGYZÉS: Az ÉRETTSÉGI JEGY esetében a jelentkező választhat az ÉRETTSÉGI JEGYEK ÁTLAGA vagy az ÉRETTSÉGI VIZSGA FIZIKA, illetve MATEMATIKA TANTÁRGY jegye közül.

 • A Fizika Karra történő felvételi kiemelt lehetősége az "Augustin Maior" fizikaverseny, de a Kar elfogadja az iskolai tantárgyversenyek, illetve egyéb versenyek eredményeit is, teljes vagy részleges alternatív felvételi formaként (további részletek a Fizika Kar által a 2019–2020-as egyetemi tanévre meghirdetett alapképzési felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat mellékletében).

A tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/ szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak.
30 -

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/ szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak. 70 -