Üzletkötő Kar

Elérhetőség

Az Üzletkötő Kar két alapképzési programot kínál a hallgatóknak, amelyeket román és angol nyelven is lehet választani: üzletigazgatás szak és vendéglátó-ipari üzletigazgatás szak, valamint négy magiszteri képzési programot: üzletigazgatás, nemzetközi üzletigazgatás (International Business Administration), hotelmenedzsment, vendéglátó–ipari és turisztikai üzletigazgatás (Business Administration in International Hospitality and Tourism). A kar valamennyi képzési programját egyedi megközelítéssel és az oktatási innovációs szempontok figyelembevételével állítottuk össze, és bebizonyosodott, hogy fejlett vállalkozói szellemű üzletembereket sikerül felkészítenünk, akik magas szintű versenyképességgel rendelkeznek, és helyt tudnak állni a gyors változások nyomása alatt lévő üzleti környezetben.

 • Cím: Horea utca 7. szám, RO-400174, Kolozsvár
 • Tel.: +40 264 599170
 • Fax: +40 264 590110
 • Email: tbs@tbs.ubbcluj.ro
 • Honlap: tbs.ubbcluj.ro

Szakok

Üzletigazgatás szakterület

 1. ÜZLETIGAZGATÁS szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat, illetve angol nyelvű képzés; távoktatás (3 év) a román tagozaton
 2. ÜZLETIGAZGATÁS szak Beszterce (3 év, nappali képzés) – román tagozat
 3. VENDÉGLÁTÓ-IPARI ÜZLETIGAZGATÁS szak (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román tagozat, illetve angol nyelvű képzés; távoktatás (3 év) a román tagozaton

Kiválasztási szempontok

 • A román tannyelvű szakokra jelentkezőknek egy román nyelvű esszét kell leadniuk a beiratkozáskor, amelyet a megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek.
 • Az angol tannyelvű szakokra jelentkezőknek egy angol nyelvű esszét kell leadniuk a beiratkozáskor, amelyet a megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek.

A felvételi átlag kiszámításának módja:

 • 100%-ban számít az érettségi jegyek átlaga azon jelentkezők esetében, akik:
  • nem vettek részt a „Concursul de cunoștințe” versenyen;
  • nem szeretnék elismertetni a versenyen szerzett jegyet.

A „Concursul de cunoștințe” versenyen részt vevő jelentkezők számára (matematika vagy közgazdaságtan):

 • a végső felvételi jegy 100%-át képezi az ismeretfelmérő versenyen megszerzett jegy, abban az esetben, ha az legalább 9,00-es;
 • az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 70%-át képezi + 30%-át az ismeretfelmérő versenyen megszerzett jegy, amennyiben az legalább 6,00-os.

A Doing Business in Romania versenyen részt vevő jelentkezők esetén az érettségi átlagot az alábbiak szerint számítják:

 • az érettségi jegyek átlaga + 0,25 pont, amennyiben a jelentkező 9,00 és 10,00 közötti jegyet kapott a versenyen;
 • az érettségi jegyek átlaga + 0,15 pont, amennyiben a jelentkező 8,00 és 9,00 közötti jegyet kapott a versenyen;
 • az érettségi jegyek átlaga + 0,10 pont, amennyiben a jelentkező 7,00 és 8,00 közötti jegyet kapott a versenyen.

A „Concursul de cunoștințe” versenyre 2019. április 13-án kerül sor a kar székhelyén, és a jelentkezők egy tesztet írnak, választás szerint matematikából vagy közgazdaságtanból. A kari honlapon meg fog jelenni a versenyre való felkészüléshez szükséges könyvészet.

Azok a jelentkezők, akik szeretnének beiratkozni a „Concursul de cunoștințe” versenyre, részt vehetnek a versenyfelkészítőn, amelyre 2019. április 6-án kerül sor, a kar székhelyén (Kolozsvár, Horea út. 7.)

A felkészítő naptára megjelenik a kari honlapon: www.tbs.ubbcluj.ro

A tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/ szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás

Üzleti ügyvitel, román nyelvű alapképzés, - nappali és távoktatás

30

30

Üzleti ügyvitel, angol nyelvű, nappali alapképzés

30

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare română, licenţă – nappali, távoktatás

30

30

Üzleti ügyvitel a vendéglátóiparban, román nyelvű alapképzés, - nappali és távoktatás

30

-

Üzleti Ügyvitel, Kihelyezett tagozat: Beszterce, román nyelvű alapképzés, - nappali

30

-

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/ szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás

Üzleti ügyvitel, román nyelvű alapképzés, - nappali és távoktatás

120

120

Üzleti ügyvitel, angol nyelvű, nappali alapképzés

120

-

Üzleti ügyvitel a vendéglátóiparban, román nyelvű alapképzés, - nappali és távoktatás

120

120

Üzleti ügyvitel a vendéglátóiparban, angol nyelvű alapképzés, - nappali alapképzés

120

-

Üzleti Ügyvitel, Kihelyezett tagozat: Beszterce, román nyelvű alapképzés, - nappali

120

-