A tanulmányok elismertetésének módja

az EU, EEA (European Economic Area) és Svájc állampolgárai számára az alapképzésre való jelentkezéshez
2017-2018

A jelentkezéshez szükséges iratokat

a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztályára k (Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Cooperări Internaționale, str. Avram Iancu nr. 68, 400083 Cluj-Napoca, Románia)

VAGY

az Oktatási Minisztérium iktatójába (Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti) kell eljuttatni

Miután a romániai Oktatási Minisztérium elismeri a külföldön szerzett diplomákat, a jelentkező ugyanazokkal a feltételekkel, ugyanabban az időpontban, ugyanazokra a helyekre pályázik a felvételin, mint a román állampolgárok. Részletek a https://ubbcluj.ro/hu/ honlapcímen találhatóak.

Az érettségi oklevél elismertetéséhez szükséges dokumentumok

Formanyomtatvány (itt letölthető)
Érettségi bizonyítvány:
- a magyar nyelvű dokumentum egyszerű fénymásolata
- román nyelvű, hitelesített fordítása

A középiskolai évek (IX-XII osztály) leckekönyvi kivonata:
- a magyar nyelvű dokumentum egyszerű fénymásolata
- román nyelvű, hitelesített fordítása
Az állampolgárság igazolása (útlevél 1-4. oldalának vagy a személyi igazolvány fénymásolata)
A diplomahonosítás díjának (50 RON) kifizetését igazoló nyugta/elismervény. A kifizetés a Nemzeti Oktatási Minisztérium (Ministerul Educaţiei Naţionale) számlaszámára történik:

LEJBEN
Beneficiar (Kedvezményezett neve): Ministerul Educației Naționale
Cod Fiscal (Kedvezményezett adószáma): 13729380
Banca (Kedvezményezett bankja): Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN (Számlászám): RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT (SWIFT kód): TREZROBU
Cod BIC (BIC kód): TREZ

VAGY EUROBAN
Beneficiar (Kedvezményezett neve): Ministerul Educației Naţionale
Cod Fiscal (Kedvezményezett adószáma): 13729380
Banca(Kedvezményezett bankja): Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN (Számlászám): RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT (SWIFT kód): RNCBROBU
Cod BIC(BIC kód): RNCB

Fontos: az utalványnak feltétlenül tartalmaznia kell az IBAN kódot (számlaszámot), ellenkező esetben érvénytelen.

Az EURO-ban történő utalás esetén az eljárási díjat a Román Nemzeti Banknak az utalás napján meghatározott árfolyama alapján kell kiszámolni.

Az elismerésről szóló igazolást postán az egyetemre küldjük meg vagy a jelentkező/meghatalmazottja felveheti személyesen a CNRED bukaresti székhelyén is.

 

Figyelem!
 • A Nemzeti Oktatási Minisztérium keretében működő Diplomák Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Központ (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor – CNRED) további, a jelentkező korábbi tanulmányaira vonatkozó igazolásokat is kérhet.
 • A dokumentáció ellenőrzése és az elismertetésről adott igazolás kibocsátása a teljes dokumentáció beérkezésétől számított 30 napon belül megtörténik. Ez a határidő meghosszabbodik, ha további ellenőrzések vagy külsős szakértők bevonása válik szükségessé.
 • A jelentkezés semmis, ha hiányoznak iratok, vagy ha nincs kitöltve minden mező a jelentkezési lapon.
 • Minden leadott dokumentum a CNRED archívumában marad. A felvételire való jelentkezéskor egy újabb dossziét kell összeállítani a karok specifikus felvételi követelményeiunek megfelelően ( https://ubbcluj.ro/hu/ )

Kapcsolatok

 • Corina TODEA
  Tel.: +40-264-429762, 6023-as mellék
  E-mail: corina.todea@ubbcluj.ro
  10:00-13:00 óra között
 • ILLYES Magda
  Tel.: +40-264-429.762, 6017-es mellék
  E-mail: magda.illyes@ubbcluj.ro

További információk

 • Nemzetközi Kapcsolatok Központ
  RO-400083, Kolozsvár
  Avram Iancu u., 68. szám
  Tel: +40-264-429.762
  Fax: +40-264-429.755
  Web: cci.ubbcluj.ro