Távoktatás szakok / Csökkentett óralátogatás szakok

Távoktatás szakok / Csökkentett óralátogatás szak, Alapképzés

Távoktatás

Földrajz Kar

Földrajz szakterület

 • Turizmusföldrajz,  R

Jogtudományi Kar

Jogtudomány szakterület

 • Jog ,R

Történelem és Filozófia Kar

Történelem szakterület

 • Történelem, R,M

Filozófia szakterület

 • Filozófia, R

Politikatudományok szakterület

 • Biztonsági tanulmányok, R

Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

Szociális munka szakterület

 • Szociális munka, R,M

Pszichológia és Neveléstudományok Kar

Pszichológia szakterület

 • Pszichológia, R,M

Neveléstudományok szakterület

 • Gyógypedagógia, R
 • Óvodapedagógus- és tanítóképző, R,M
 • Óvodapedagógus- és tanítóképző - Marosvásárhely, R
 • Óvodapedagógus- és tanítóképző - Székelyudvarhely, M
 • Óvodapedagógus- és tanítóképző - Naszód, R
 • Óvodapedagógus- és tanítóképző - Máramarossziget, R

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar

Marketing szakterület

 • Marketing, R

Vállalat-gazdaságtan szakterület

 • A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana - Kolozsvár, R
 • Vállalat-gazdaságtan - Sepsiszentgyörgy), M

Pénzügy szakterület

 • Bank és pénzügy - Kolozsvár, R

Könyvelés szakterület

 • Könyvelés és számviteli informatika - Kolozsvár, R
 • Könyvelés és számviteli informatika - Máramarossziget, R

Menedzsment szakterület

 • Menedzsment - Kolozsvár, R,M

Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika

 • Gazdasági informatika, R

Nemzetközi gazdaságtan és üzletek szakterület

 • Nemzetközi gazdaságtan és üzletek, R

Európai Tanulmányok Kar

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterület

 • Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok, R

Üzletkötő Kar

Üzletigazgatás szakterület

 • Üzletigazgatás, R
 • Vendéglátó-ipari üzletigazgatás, R

Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

Politikatudományok szakterület

 • Politikatudományok, R

Közigazgatás-tudományok szakterület

 • Közigazgatás, R
 • Közigazgatás - Szatmárnémeti, R
 • Közigazgatás - Beszterce, R

Kommunikációtudományok szakterület

 • Újságírás, R
 • Kommunikáció és közkapcsolatok, R

Csökkentett óralátogatás

Testnevelés és Sport Kar

Testnevelés és Sport szakterület

 • Testnevelés és Sport, R

Csökkentett óralátogatás szak, Magiszteri képzés

Földrajz Kar

Földrajz szakterület

 • Turizmusfejlesztés és turizmusfejlődés, R

Biológia és Geológia Kar

Biológia szakterület

 • Táplálkozástudományok, R
 • Biomedikális laborok minőségmenedzsmentje, R

Közazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar

Könyvelés szakterület

 • Könyvvizsgálat és audit, R
 • Számviteli menedzsment, audit-menedzsment, és kontroll-menedzsment, R

Üzletigazgatás szakterület

 • Üzletigazgatás a turisztika, a kereskedelem és szolgáltatások területén, R

Menedzsment szakterület

 • Üzletfejlesztési menedzsment, R
 • Humánerőforrás-menedzsment, R

Marketing szakterület

 • Marketingstratégiák és -politikák, R

Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

Közigazgatás-tudományok szakterület

 • Közigazgatás, R

Kommunikációtudományok szakterület

 • Reklám, R
 • Közkapcsolatok, R
 • Médiamenedzsment, R

Történelem és Filozófia Kar

Politikatudományok szakterület

 • Biztonságmenedzsment a jelenkori társadalomban, R

Pszichológia és Neveléstudományi Kar

Neveléstudományok szakterület

 • Iskolai tanácsadás és pszichopedagógia, R

Üzletkötő Kar

Üzletigazgatás szakterület

 • Üzletigazgatás, R
 • Hotelmenedzsment, R

Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar

Környezettudományok szakterület

 • Kockázatértékelés és környezetbiztonság, R

Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

Szociális munka szakterület

 • Szociális munka és szociális gazdaság, R