Specializări nivel master - FR

Alege facultatea care te intereseaza si vei gasi informatii despre perioada desfasurarii concursului, specializarile oferite de facultatea respectiva, bibliografie si tematica.

Facultăţi Criterii
LOGO Geografie Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
  • INFO admitere
Domeniul Chimie  
Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare R
LOGO Drept Facultatea de Geografie
  • INFO admitere
Domeniul Geografie  
Amenajare şi dezvoltare turistică R
LOGO Drept Facultatea de Biologie şi Geologie
  • INFO admitere
Domeniul Biologie  
Ştiinţele nutriţiei R
LOGO FSEGA Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
  • INFO admitere
Domeniul Finanţe  
Finanţe corporative-asigurări R
Bănci şi pieţe de capital R
Domeniul Contabilitate  
Management contabil, audit şi control R
Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene R
Expertiză contabilă şi audit R
Domeniul Management  
Managementul resurselor umane R
Managementul dezvoltării afacerilor R
Domeniul Marketing  
Stategii şi politici de marketing R
Domeniul Economie şi afaceri internaţionale  
Afaceri internaţionale R
Domeniul Administrarea afacerilor  
Administrare afacerilor în turism, comerţ şi servicii R
LOGO Euro Facultatea de Istorie şi Filosofie
  • INFO admitere
Domeniul Ştiinţe politice  
Managementul securităţii în societatea contemporană R
LOGO Business Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • INFO admitere
Domeniul Ştiinţe ale educaţiei  
Consiliere școlară și asistență psihopedagogică R
LOGO FSPAC Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
  • INFO admitere
Domeniul Ştiinţe Administrative   
Administraţie publică R
Domeniul Ştiinţe ale Comunicării  
Publicitate R
Relaţii publice R
Management media R
LOGO Sport Facultatea de Business
  • INFO admitere
  Domeniul Administrarea afacerilor
  Administrarea afacerilor R
  Management hotelier R
LOGO Sport Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
  • INFO admitere
  Domeniul Ştiinţa Mediului
  Gestiunea şi protecţia mediului R
  Evaluarea riscului şi securitatea mediului R

Informatii despre admitere se pot obtine de la