Regulations

Documents regulating UBB admissions

 • Centralizator licee rural pe judete 2018-2019
 • ORDIN NR. 3062/16.01.2018
  privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
  EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 116 din 6 februarie 2018
 • ORDIN NR. 6102/15.12.2016
  pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017 - 2018
  EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1071 din 30 decembrie 2016
 • ORDIN privind aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România,  la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2017-2018
 • Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate 2013-2016
 • Echivalarea studiilor efectuate în străinătate de cetățenii români
 • Hotărârea Consiliului de Administrație, privind încasarea contravalorii serviciilor de școlarizare de la solicitanții care au beneficiat anterior de finanțare de la bugetul de stat, integral sau parțial și care doresc să urmeze studii în programe la care au fost admiși și acel program de studiu este organizat doar cu finanțare la buget.