Regulamente & legislaţie

  REGULAMENTUL DE ADMITERE 2017 salveaza
  ANEXĂ. echivalarea certificatelor lingvistice admitere 2017 download [PDF]
  ORDIN NR. 6102/15.12.2016
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017 - 2018

EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1071 din 30 decembrie 2016

download [PDF]
  Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare internaționale desfășurate
în România și în străinătate 2013-2016
download [PDF]
  Echivalarea studiilor efectuate în străinătate de cetățenii români vezi site
 


 
Hotărârea Consiliului de Administrație, privind încasarea contravalorii serviciilor de școlarizare de la solicitanții care au beneficiat anterior de finanțare de la bugetul de stat, integral sau parțial și care doresc să urmeze studii în programe la care au fost admiși și acel program de studiu este organizat doar cu finanțare la buget. download [PDF]