Taxe de şcolarizare

Hotărârea Consiliului de Administrație, privind încasarea contravalorii serviciilor de școlarizare de la solicitanții care au beneficiat anterior de finanțare de la bugetul de stat, integral sau parțial și care doresc să urmeze studii în programe la care au fost admiși și acel program de studiu este organizat doar cu finanțare la buget.
DETALII

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017/ 2018 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download [PDF]
Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, precum şi din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2017 / 2018 download [PDF]
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2016/ 2017 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download [PDF]
Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, precum şi din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2016 / 2017 download [PDF]
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2015/ 2016 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download [PDF]
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/ 2015 pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³. download [PDF]

 

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;